• Home /

Att tänka på INNAN du köper CBD olja...

Här kommer några råd till dig som funderar över att testa CBD olja, kapslar eller andra typer av CBD produkter.

Hur fungerar CBD?

Till att börja med måste man vara medveten om vad CBD är och hur det fungerar.

Normalt sett brukar man ta mediciner som är riktade mot specifika åkommor. Det är så vi är vana att se det. Läkare skriver ut ett läkemedel för att du har en vis typ av symptom. I många fall, som t.ex. vid värk, tar man läkemedel för att ta bort eller lindra symptomen, inte bota själva orsaken till symptomet.

Det är som sagt så vi är vana att det fungerar.

CBD olja är inget läkemedel, åtminstone inte i det ögonblick då den här texten skrivs. Så jag varken vill eller får påstå att det ska likställas med ett läkemedel. Det jag vill upplysa om genom att jämföra med läkemedel är det sätt det verkar på och att det skiljer sig från de flesta normala läkemedel.

CBD droppar är i grund och botten inte riktad mot någon specifik åkomma. Det stärker däremot kroppens eget system, det endocannabinoida systemet, ett system som har till uppgift att sätta kropp och psyke i balans (homeostas).

Genom att ha ett starkt endocannabinoid system kan kroppen läka sig själv inifrån på ett naturligt sätt, istället för att man tar kemiska preparat för att enbart dämpa symptom.

Ju mer kroppen kan lösa på egen hand desto bättre. Då slipper man tillföra det onaturliga.

Mer info om det endocannabinoida systemet hittar du på cbdolja.com

Varning för lycksökare!

CBD produkter har visat sig vara mycket effektivt mot väldigt många olika åkommor och det är tusentals personer som testat och upplever att de fått sina liv tillbaka genom att stärka sitt endocannabinoida system.

Men i och med att användandet ökar och fler vill ta del av det attraherar det också lycksökare inom CBD branschen.

Tyvärr är inte alla aktörer helt seriösa och erbjuder produkter som inte alls håller måttet.

Det har uppdagats företag som utåt verkar seriösa men efter tester visar sig försöka lura folk. Det som de kallade CBD olja är i själva verket bara olja (eller väldigt liten mängd CBD).

Så när du testar första gången rekommenderar vi att du väljer en produkt från en känd tillverkare. Då är du säker på att du testar en aktiv produkt och inte någonting som aldrig kan stärka din kropp. Det blir ju väldigt svårt att testa någonting om det inte innehåller de korrekta ämnena.

Det finns olika styrkor på CBD, olika procenthalter.

Man ska vara medveten om är att procenthalten egentligen inte har någon betydelse. Högre procenthalt innebär inte att du får snabbare eller starkare effekt.

Det viktigaste är att hitta rätt dosering och rätt balans för din egen kropp. Det här är väldigt individuellt och det går inte att bestämma en dosering i förväg. Du kan alltså inte dosera CBD olja efter t.ex. kroppsvikt.

Enda sättet att hitta rätt dosering är att successivt testa dig fram till rätt mängd för just din kropp. Det gör du genom att starta med en väldigt låg dos och sedan öka långsamt tills du hittar din egen balans där du mår bra.

Ju högre procenthalt CBD du har i de droppar du tar desto större steg blir varje droppe. Det är helt enkelt väldigt svårt att hitta sin optimala dos med en olja med hög procent CBD. Rekommendationen är att du startar med en lägre procenthalt för att varje droppe inte ska bli ett för stort steg.

Naturlig olja eller extrakt?

Sedan är det också så att den mest naturliga CBD oljan är den som extraheras med olje-extrahering direkt från hampaplantan. Den olje-extraherade CBD oljan kan inte innehålla mer än max ca. 4 % CBD.

Olja med högre procentsats erhålls bara om man använder koncentrat av CBD. Genom att ta fram olja av koncentrat förlorar man tyvärr andra hälsosamma delar i hampaplantan. Så det är med andra ord en avvägningsfråga. Hög procent CBD eller lägre procent men fler nyttiga ämnen.

Det här är någonting som debateras mellan olika tillverkare och alla pratar självklart för sina egna sätt att ta fram CBD olja.

Men om man ser det ur perspektivet att du ska må bra så handlar det mer om att dosera rätt. Använder du en helt naturlig olja med t.ex. 2% CBD, och där alla hälsoämnen från hampaplantan finns med, tar du bara några fler droppar än om du väljer en olja av koncentrat, med en högre procenthalt CBD.

Utrensningssymptom

Hur man upplever CBD droppar är väldigt individuellt. Några har rapporterar att de upplever effekter mer eller mindre direkt medan andra känner effekten efter några veckor.

Det finns också några personer som upplever en form av “utrensningssymptom” när de börjar ta dropparna. Det kan t.ex. vara trötthet eller lite illamående eller en tillfällig förvärring av symtomen. Vi vill bara upplysa dig om att du kan få den effekten och att det är helt naturligt. Fortsätt med oljan ytterligare någon eller ett par veckor så brukar kroppen balansera sig och du får de positiva effekterna istället.

Vid kraftiga reaktioner ska du självklart inte fortsätta ta dropparna.


Vill du vara med i Sverige största upplevelseundersökning. 
150kr att köpa hampaolja (CBDolja) för...