Lena

Author Archives: Lena

22 december, 2015

Brist på Cannabinoider

När du läser om endocannabinoid systemet och dess fantastiska funktioner, så inser du att om du har brist på kroppsegna endocannabinoider så som Anandamide och 2-Arachidonoylglycerol, så bör du för din hälsas skull fylla på med cannabinoider från annan källa.
Brist på endocannabinoider kan ge följande symtom; fibromyalgi, insomnia, depression, MS, cancer, alzheimers, aptit störning, Crohns sjukdom, artros, hormon störningar, inflammationer för att bara nämna en del.
Den bästa källan till cannabinoider är hampan. Hampan innehåller mer än 80 cannabinoider och en mängd andra näringsämnen som tillsammans ger en mycket större effekt än vart och ett ämne för sig. Den så kallade synergieffekten.

Ta till exempel Alzheimers.
Klumpar av protein i hjärnan, kallade beta-amyloidplack, är den primära markören av Alzheimers sjukdom. Forskarna har länge vetat att dessa klumpar stör minnes signaler i hjärnan – men de var inte säker på hur.

Nu har en grupp från Stanford University School of Medicine, spårat effekterna av beta-amyloid plack till aktiviteten hos hjärnans endocannabinoider. Bland många funktioner, har cannabinoider en nyckelroll i minne och inlärning.
Brist på cannabinoider kan vara den mekanism som ger minnes svårigheter i en tidig Alzheimers, säger Daniel Madison, PhD, som har lett studien. Cannabinoider kan vara ny möjlighet för behandling av Alzheimers innan sjukdomen fortskrider, tillägger han.

Resultaten publicerades 18 Juni i tidskriften Neuron.

 

Forskare från Neuroscience Research Australia, föreslår i en studie från 2013, av forskare från Neuroscience Research Australia, att en ingrediens i hampa som kallas CBD kan vara till stor nytta. Teamet, som leds av Tim Karl, PhD, fann att behandling med CBD lett till drastiska förbättringar i minnet hos möss som genetiskt manipulerats för att efterlikna Alzheimers sjukdom.
Ja detta är bara ett exempel på vad brist på cannabinoider kan leda till.

Så se till att fylla på med cannabinoider, för din hälsas skull

31 oktober, 2015

5 fördelar med CBD oljan även för dig som inte är sjuk

Du har säkert läst om vad Cannabidiol (CBD) gör för olika sjukdomar och medicinska tillstånd, så som cancer, epilepsi, inflammationer och många fler.

Men vad kan CBD olja göra för dig som inte är sjuk?

Här följer 5 fördelar med att använda CBD olja fast du inte är sjuk.

  • Ökar din energinivå

Ibland känner man sig bara trött. Du saknar energi för att göra även dom enklaste uppgifterna. Den här kännslan kan du ha ända från du vaknar till du går och lägger dig. Det är klart känner du så här varje dag du vaknar så ska du nog besöka en doktor för att utröna att det inte är något allvarligt med dig.
Men det troliga är att din kropp helt enkelt saknar energi. I så fall kan CBD oljan öka din energi och få dig att känna dig mer pigg och klar under din dag. Det är för att CBD oljan aktiverar ditt endocannabinoid system som i sin tur stärker dom individuella cellerna, som du får denna effekt.

  • Klara av oro och stress

Oro är en känsla som du kan uppleva då och då, särskilt då du oroar dig för något som har stor betydelse för dig. Det är normalt. Men om du känner oro och stress under en längre period eller av saker som normalt inte skulle oroa dig, så kan ditt liv bli negativt påverkat.
En av dom kända effekterna som CBD oljan har genom dess påverkan på endocannabinoid systemet är dess lugnade nervpåverkan och därigenom hjälpen du får med att känna dig mer lugn och harmonisk.

Fördelen med CBD oljan är att du till skillnad mot kemiska preparat som påverkar din lever och njurar, kan ta den under längre tid utan några negativa biverkningar.

  • CBD olja som en antioxidant

Cannabidiol har större antioxidativ påverkan än C och E vitamin.
När din kropp använder syre i olika kroppsprocesser så skapas det ostabila partiklar, så kallade fria radikaler, som har negativa effekter på din kropp.
CBD olja ger din kropp möjlighet att skydda sig mot inflammationer och stress som dessa fria radikaler skapar.

  • CBD olja för viktkontroll

Viktkontroll är egentligen 2 saker, födointag och göra av med energin genom fysisk aktivitet. En av fördelarna med CBD olja är dess förmåga att minska suget efter till exempel mat. Det är också en utmärkt hjälp för en stabil metabolism, vilket är nödvändigt när det kommer till fysik aktivitet.

Oljan är också till hjälp för dig som upplever svårigheter att äta på grund av oro och stess, och kan därför hjälpa dig att äta normalt.

  • Hjälpa till att motverka alkoholens skadeverkan

Alkohol, speciellt när du intar stora mängder, skadar din lever.
Cannabidiol (CBD) har egenskaper som skyddar levern från skador genom att fet och lipider hindras från att lagras i levern, vilket i annars kan leda till cirros.

 

CBD oljans effekter, genom endocannabinoid systemet, är många. Och som du kan se så är det inte bara dom som har olika symtom som har nytta av CBD olja. Du som är frisk kan må bättre och behålla din hälsa genom ett intag av CBD olja.

 

 

6 december, 2014

videor om endocannabinoid systemet

Den största experten på endocannabinoid systemet, Di Marzo pratar om endocannabinoid systemet som vårt andra immunförsvar. På slutet pratar han om Multipel skleros

mer info om endocannabinoid systemet

Största medicinska upptäkten någonsin!

Introduction till Endocannabinoid systemet

Här talar dom mest om THC och övervikt

23 november, 2014

Medicinska användningsområden för Cannabidiol

Cannabidiol (CBD)

Här kan du läsa senaste forskningen om Cannabidiol

Den senaste forskningens resultat och den ökade kunskapen om cannabinoider och endocannabinoider gör att många experter nu talar om att sjukdomarna som dagens medicin har svårt att råda bot på kan vara symptom av en obalans i kroppens endocannabinoida system, att det kan råda en neurokemisk obalans även i denna delen av människans komplexa kropp

En av de mest användbara cannabinoiderna är cannabidiol CBD som inte är psykoaktiv. Bara det borde ge en klar vägvisning om att denna cannabinoiden bör godkännas i större omfattning för förskrivning av läkare

Är cannbidiol en medicin? Kan den bota några sjukdomar eller lindrar den bara symptomen?

Nu blåser förändringens vindar. Antalet publikationer per år har sedan mitten på 1990-talet ökat dramatiskt och därmed även kunskaperna om cannabidiols som medicin. Den vetenskapliga/medicinska eliten har därmed börjat svänga om i frågan om man ska ge cannabidiol till sjuka, och nu är det bara politikerna/myndigheterna/folket kvar att övertyga. Och det är på gång. 2012 godkände svenska läkemedelsverket Sativex för användning mot symptom från multipel skleros.

Läs hela artikeln  http://wiki.magiskamolekyler.org/Medicinska_anv%C3%A4ndningsomr%C3%A5den_f%C3%B6r_Cannabis

Cannabidiol har stort användninsområde

27 september, 2014

Extraktion av CBD olja

Här är en intressant artikel (på engelska) som handlar om extraktion av CBD olja. Det är intressant att läsa att vi är helt rätt ute när det gäller vår extraktionsmetod, som är för hand och med låg temperatur för att bevara alla aktiva ämnen som hampan innehåller.

Are you wondering what product to use in the jungle of CBD extracts? 
The best choice is probably between 1:1 to 1:4 (THC:CBD) but that’s not legal so lets turn to the legal hemp “CBD” market.
Right now most CBD products in the market place are extracted with superimposed CO2 because thats the fastest industrial manner available. But this process is nowhere clean or pure as people doing it want you to believe. In fact the opposite!
Naturalwonoil will never venture into the jungle of low and chemical and machine made CBD. I will  explain you why.
Imagine a juice factory making concentrates. This is what you know from the supermarket shelf as cheap juice produce of “concentrate”. A pressed fruit liquid is dried up until its powder and transported to another place where it is again added water. That’s why its lower quality. Because a lot of the nutrients in the juice is lost. If you want real fresh juice, it needs to be cooled if it is not to start fermentation and turn sugars into alcohols. In some juices manufacturers even add anti-fermentors like ascorbic- or citric acids.
Now the same more or less counts for processing hemp. But with CO2 extraction its possible that the remaining concentrate is even worse in quality. Why?
– An extreme pressure (70-80 bars) and cooling turns the CO2 gas into a liquid. But a liquid that in effect is super hot, say equivalent of 150-250 C. This combination of pressure and temperature removes cannabinoid complexity and terpenoids in the final product. The result? A “pure” concentrate, that maybe screaming “high CBD” – but has fewer medicinal properties. The product might be “clean” but only in the sense that it had most of the complexity removed that you wanted in the first place. Today the majority of major CBD brands even add artificial flavorings or terpenoids because whats left tastes “burnt”.
Remember the first Rick Simpson videos about curing cancer with hemp oil? Well Rick was using “artisanal” extraction methods – meaning by hand. And not hemp. But this is not new – that plant medicines are best done with care by hand, NOT in laboratories by machines.
To back that up, read: http://www.projectcbd.org/products/concentrates
The problem, is economies of scale – and well, for companies and people behind them, money. This incentive was never, ever a good motivator for making curing medicine.
Using machines, CBD costs are lowered 5-10 times that of hand extraction. Because 1000 kg hemp stems for example can be processed in one day. With hand it will take everything from 3-10 weeks depending on size of equipment, typically size of ovens or roasting facilities.
Im recording this because there’s little information out there what’s really going on behind the scenes in the CBD industry.
Let’s first get this straight:
 — HIGHER CONCENTRATES LIKE 30-100% CBD DOES NOT EQUAL MORE HEALING —
Quality of concentrate does. Quality of plants. Quality and effort gone into extraction.
This is important: In theory you can just take more of a lower percentage concentrate to achieve same effect as the higher. But if lots of the medicinal properties are removed in the extraction process (which typically are never documented) – a higher concentrate doesn’t have “more” effect.
The search for “100% CBD” seems like done by people who lost track of the goal. The goal for Naturalwonoil is HIGHER QUALITY plant medicine. NOT just a higher percentage. That idea really belongs to the material age that produce all the deceases already.
In the industry right now, people are churning out seemingly higher concentrates due chemical processing. There’s also the random manipulation of data, and straight out false marketing.
Im writing this because the industry currently is unregulated. If we want it to stay true, we need to focus more on making good curative medicine, than harnessing scales of economy and %.
You can support this direction by your purchase to people who make CBd by hand, local producers, or even better doing it your self. We will post some introduction videos later this summer, even if youtube has plenty.

Här är en PDF om olika extraktionsmetoder som också visar att vår metod för extraktion är rätt!

extraktion

20 maj, 2014

Cannabinoider

Cannabinoider är en grupp kemikalier som aktiverar kroppens cannabinoidreceptorer, och härmar det kroppsegna ämnet endocannabinoider. Termen myntades på 40-talet då man identifierade CBD och CBN i hampan. Idag delar man in cannabinoider i tre huvudgrupper: örtcannabinoider vilka man enbart finner i hampan; endogena cannabinoider vilka produceras naturligt främst i människokroppen och i andra däggdjur; och syntetiska cannabinoider vilka produceras i laboratorium.

Cannabinoider kan intas genom förångning och inhalering, stolpiller, transdermalt plåster, intravenös injektion, absorption under tungan eller oralt. Väl i kroppen metaboliseras de flesta cannabinoider i levern, några lagras dock i fettvävnad

Cannabinoidreceptorer

En cannabinoidreceptor är en G-proteinkopplad receptor som mottager och svarar på cannabinoider genom att skicka signaler till cellkärnan. Cannabinoiden hittar receptorerna via blodomloppet.

Fram till 1988 var det fortfarande oklart huruvida cannabinoider framkallar sin effekt genom att påverka cellmembranen, liksom alkohol, eller genom att binda till en speciell sorts receptor. 1988 var året då man upptäckte cannabinoidreceptorn, och problemet var löst. De är vanliga i djur då man har funnit dem i däggdjur, fåglar, fiskar och reptiler. Man känner för tillfället till två olika sorters cannabinoidreceptorer, CB-1 och CB-2.

Receptorer av typen CB-1 hittar man främst i hjärnan, närmare bestämt på neuroner (nervceller) som ligger i det limbiska systemet (känslor, minneshantering) och i två delar som är av betydelse för rörelser; substantia nigra samt lillhjärnan. Man finner dem även i såväl manliga som kvinnliga fortplantningsystem. Receptorer av typen CB-1 är i princip frånvarande i förlängda märgen (medulla oblongata), den del av hjärnan som ansvarar för de respiratoriska och kardiovaskulära funktionerna. Därför finns heller ingen risk för att respiratoriska eller kardiovaskulära system ska fallera, vilket det finns med många andra droger. CB-1-receptorer verkar vara ansvariga för cannabisplantans euforiska och antikonvulsiva effekter.

CB-2-receptorer finner man enbart i immunsystemet, med störst koncentrationer i mjälten. Denna typ av cannabinoidreceptor verkar vara ansvarig för hampaplantans antiinflammatoriska effekter, möjligen även andra terapeutiska effekter.

Proteinsekvenserna i dessa två receptortyper är lika till ungefär 45%. Små variationer i varje receptortyp har identifierats. Det finns vissa indikationer på att även andra receptortyper existerar, men inga har bekräftats. Cannabinoider binder reversibelt och stereoselektivt till cannabinoidreceptorerna. Cannabinoider som binder mer selektivt till vissa receptorer är att föredra för medicinskt bruk.

Cannabinoider är generellt sett cannabinoidreceptoragonister, vilket betyder att de dockar med en cannabiniodreceptor och aktiverar den. Det har även forskats kring kemiska föreningar som förhindrar aktiveringen av receptorn. Sådana receptorantagonister har medicinsk potential.

Örtcannabinoider

Örtcannabinoider (även känt som “klassiska cannabinoider”) är organiska föreningar som är olösliga i vatten, men lösliga i lipideralkoholer och andra organiska lösningsmedel. Det är nästan bara i hampaplantan de förekommer naturligt, där de är koncentrerade i en viskös kåda som produceras i körtelstrukturer som kallas trikomer. Förutom cannabinoider är hartset även rikt på terpener, det är dessa som ger hampan sin specifika lukt.

De flesta örtcannabinoidföreningar består av 21 kolatomer. Några följer dock inte denna regel, främst beroende på den varierande längden hos sidkedjan som är fäst vid den aromatiska ringen. Längden är fem kolatomer i THC, CBD, och CBN. I den vanligaste homologen är denna kedja utbytt med en kedja bestående av tre kolatomer. Cannabinoider med detta attribut namnges med suffixet “varin”. THC blir då THCV, CBD CBDV och så vidare. Det verkar som den kortare kedjan ökar intensiteten och förkortar tiden då kemikalien är aktiv.

Cannabinoider upptäcktes på 1940-talet, då man identifierade CBD och CBN. Strukturen hos THC fastställdes 1964. Man känner till 60-talet örtcannabinioider. Av dessa är tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) och cannabinol (CBN) de i störst kvantiteter föreliggande och noggrannast studerade. Cannabinoidproduktionen initieras i plantan då ett enzym får CBG att bildas. CBG konverteras sedan till THC, CBD och CBC. De olika “varin”-varianterna bildas på liknande sätt baserat på CBGV.

hampaplantan uppvisar stor variationsrikedom i de mängder och varianter av cannabinoider de producerar. Den specifika cannabinoidblandning plantan producerar kallas dess cannabinoidprofil. Selektivt urval har använts för att kontrollera plantans gener och på så sätt modifiera dess cannabinoidprofil. Till exempel har hampa, där man ska använda dess fibrer, en låg halt psykoaktiva kemikalier som THC. Sorter för medicinskt bruk har en hög CBD-halt medan man i sorter för rekreationella syften normalt eftersträvar en hög THC-halt eller en viss tänkt profil.

Vanliga örtcannabinoider och deras egenskaper

THC (Δ-9-THC) är cannabisplantans primära psykoaktiva komponent. Medicinskt sett är den liksom de flesta cannabinoider antioxidant och neuroprotektiv mot hjärnskador orsakade av gifter, syrebrist och/eller hjärnskakning. THC minskar även takten med vilken tumörer växer, vilket även andra cannabinoider gör i variende grad. THC reagerar hellre med CB-1 än CB-2-receptorer, dess effekter är därmed mer cerebrala.

CBD är inte psykoaktivt i sig även om det har smärtstillande, sövande och antibiotiska egenskaper. För att CBD indirekt ska verka psykoaktivt måste tillräckligt höga nivåer THC föreligga. Detta då CBD interagerar med THC genom att förstärka eller försvaga vissa av de psykoaktiva kvaliteterna hos THC. Det kan även minska takten varmed THC rensas ut ur kroppen, möjligtvis genom påverkan på ämnesomsättningen i levern. Medicinskt sett lindrar CBD konvulsion, inflammation, ångest och illamående m.m. CBD reagerar hellre med CB-2 än CB-1-receptorer, dess effekter är därmed mer koncentrerade till kroppen.

CBN bildas när THC förfaller vid dålig lagring, i solljus eller luft. Det är därmed vanligen inte mycket CBN i en färsk planta. Cannabinoiden är enbart lätt psykoaktiv, maximalt 1/10 av THC, och tycks förstärka de desorienterande aspekterna hos densamma.

THCV (tetrahydrocannabivarin) är propylhomologen till THC. I den vanliga aromatiska kolatomsringen är de fem kolatomerna ersatta av en kort propylkedja bestående av tre kolatomer. Dess effekter hos människan är ännu inte väl kända. THCV verkar dock både reagera och inaktiveras snabbare, samt vara något mindre psykoaktiv, än THC.

CBC (cannabichromene) utgör maximalt 20% av cannabinoiderna i hampaplantan. Man trodde förr att den utgjorde en mycket mindre andel, men mer exakt analys har visat att föreningen ofta klassats som CBD. CBC är ej psykoaktiv, men antas interagera med THC. Ljus förvandlar CBC till CBL (cannabicyclol) vilken finns i ytterst små mängder, om alls, i färska plantor.

Dessa föreningar kan ha olika former beroende på positionen hos den dubbla bindningen i den alicykliska kolatomringen. Det finns grund för förvirring då olika numreringsystem är i bruk för att beskriva denna dubbla bindnings position. De olika systemen har sitt ursprung i dels Europa, dels USA; det amerikanska är det numera mest använda. I detta system kallas den vanligaste formen av THC för Delta-9-THC, den mindre vanligt antagna formen Delta-8-THC. Vid benämning räknar man igenom kolatomerna. Ett Δ framför betyder att en dubbelbindning står att finna vid denna position. I det ursprungligen europeiska systemet kallas dessa föreningar Delta-1-THC och Delta-6-THC.

Endogena cannabinoider

Många djurarter producerar cannabinoider naturligt i kroppen. Efter det att man fann cannabinoidreceptorer på 1980-talet började forskare leta efter kroppsegna ämnen som aktiverar dessa receptorer.

Under det tidiga 1990-talet fann man det första sådana ämnet, anandamid. Anandamid är en fleromättad fettsyra med medicinska effekter liknande dem hos THC, fastän dess kemiska struktur inte påminner mycket om den. Anandamid binder primärt till CB-1-receptorn och är ungefär hälften så potent som THC.

En annan endocannabinoid, 2-arakidonylglycerol, binder till både CB-1 och CB-2. Den finns i större kvantiteter men är mindre aktiv än anandamid. Man vet ännu relativt lite om de två andra kroppsegna cannabinoider man upptäckt, palmitoyl etanolamid och oleamid.

Syntetiska cannabinoider

Syntetiska cannabinoider produceras i laboratorier genom organisk syntes och förekommer ej naturligt. Vanligtvis är denna syntes baserad på strukturen hos örtcannabinoider, även om vissa syntetiska cannabinoider har baserats på endogena cannabinoider.

Man har särskilt stor nytta av syntetiska cannabinoider då man i experiment försöker avgöra hur strukturen påverkar cannabinoidens effekter. En nämnvärd syntetisk cannabinoid heter nabilon och används i för att hämma illamående vid behandling av cancer.

Texten är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid

19 maj, 2014

Hampa

Hampa (Cannabis sativa) är en mycket tålig och snabbväxande ettårig ört med fingrade, tre till nioflikiga blad. Hampa är en av de äldsta och mest härdiga kulturväxterna, med en förmåga att växa på näringsfattiga jordar i de flesta klimatzoner, och på höjder upp till 3 000 meter över havet. Den kan i gynnsamma fall bli nio meter hög. I Sverigeväxer den till omkring två meters höjd. Arten är tvåbyggare och har han- respektive honblommor på olika plantor.

Historik

Hampa har odlats och förädlats åtminstone sedan 4 000 år f.Kr., både för fibrernas skull men även för vissa medicinska syften. Drogbruket – det rekreationella, religiösa och mer utvecklande medicinska – uppkom i Indien efter att plantan importerats från Kina, och omnämns som tidigast i religiösa skrifter som daterar sig cirka 1 500-2 000 år f.Kr. I Europa har hampan historiskt används för fibrernas skull. Den hampa som odlades i Europa i början av 1900-talet saknade, enligt 1912 års upplaga av Nordisk Familjebok[2], nästan alldeles de narkotiska egenskaper som utmärkte det som då kallades för indisk hampa, det vill säga cannabis. De psyko- och neuroaktiva substanserna kallas med ett gemensamt namn för cannabinoider. Den mest aktiva substansen är tetrahydrocannabinol, ofta förkortat THC.

Använding

Som kulturväxt har hampan många potentiella användningsområden. Innan syntetmaterial blev tillgängliga var växtens fibrer ofta använda som råmaterial vid tillverkning av rep, säckar och nät. På grund av konkurrens från andra typer av fibrer som var billigare eller mindre arbetskrävande så upphörde nästan odlingen av hampa i många delar av Sverige redan före 1920-talet.

Hampasorter som primärt används för sina fibrers skull karaktäriseras av långa stjälkar och klent grenverk. En av dessa högväxande varianter kallas Futura. Efterfrågan på dessa fibrer har de senaste decennierna ökat, bland annat då man tagit fram nya beredningsmetoder, som även gör fibrerna lämpliga för textilindustri[3]. Ur växtens frön kan man utvinna hampolja, vilken kan användas vid framställning av matolja[4]smörjmedeltvålschampo,[5] och sombränsle[6]. Delar av växten har länge konsumerats på grund av deras psykoaktiva egenskaper, ett bruk som på många håll är olagligt och därför inneburit långtgående restriktioner vad gäller hanteringen av växten i samband med dess övriga användningsområden. Hampa är även intressant som biobränsle i form av briketter och som möjlig snabbväxande råvara i etanolframställning från cellulosa. Hampafibrer hålls fortfarande för att vara starka och tåliga. En av nackdelarna med tågvirke av hampa att hampan är känslig för röta och måste behandlas med tjära. Den kallas då drevgarn.[7] Hampans känslighet gjorde att hampan fick konkurrens av bland annat manilla, som är en helt annan växt även om den ibland kallats för manilahampa (eller manillahampa).

Frukten, en liten nöt som kallas hampafrö, tillhör en varietet med obetydligt innehåll av THCCellulosainnehållet i hampa är mellan 32 och 38%.[8] I Sverige och många andra länder delar man upp hampafröna i två “sorter”, den ena “sorten” är den, ofta olagliga att odla, som nästan uteslutet används för att odla upp hampaplantor för att slutligen framställa drogen cannabis, den andra “sortens” fröer, industrihampafröna, används för att odla hampa till industriellt bruk, tillverkning av rep etc, den sistnämnde “sorten” är ofta laglig att odla men i många länder måste tillstånd sökas av ansvarig myndighet (i Sverige är det Jordbruksverket som ansvara för industrihampaodlingar). THC-innehållet i industrihampa får aldrig överstiga 0,2%. Värt att nämnas är att det inte går att få något rus av att bruka industrihampa. I Sverige är det lagligt att inneha fröer, oavsett sort. Fågelfrö i olika blandningar som köpes i dagligvaruhandeln innehåller ofta frön från industrihampa.

Inom EU odlades hampa år 2010/2011 på cirka 11 000 hektar. Det var en minskning jämfört med föregående år. 66% av arealen fanns i Frankrike.

Hampa i Sverige

Hampa odlas i Sverige på cirka 130 hektar enligt Jordbruksverket.[10]

Mellan 1971 och 2005 var all odling av Cannabis sativa förbjuden i Sverige. Det är lagligt för jordbrukare att odla vissa sorter av så kallad industrihampa med en THC-halt lägre än 0,2 procent. Olagliga sorter kan innehålla 1-23% THC. Odling är tillåten om sorterna är upptagna på Jordbruksverkets lista över godkända hampor och jordbrukaren varje år i förväg ansöker om så kallat gårdsstöd för denna odling.[11] Ett annat villkor är att fastigheten måste ha minst 4 hektar jordbruksmark. Tillstånd ges normalt aldrig för att odla enstaka plantor.

Innehav av industrihampa klassas aldrig som narkotikabrott, oavsett användningsområde

Text från http://sv.wikipedia.org/wiki/Hampa