Lena

Author Archives: Lena

13 februari, 2021

CBD for PLEASURE

CBD och sex

Imorgon är det alla hjärtans dagen.
Dagen då det säljs mest blommor och chokladaskar.
Dagen då man tänker extra mycket på hur mycket man älskar sin partner.

Alla hjärtans dag handlar om kärlek, vi uppvaktar varandra, skriver små lappar och talar om hur mycket vi älskar varandra.

Allt detta är härligt och vi borde ha alla hjärtans dag anda varje dag, men det jag ska informera om är något som också är stort på alla hjärtans dag.

Sex

Viste du att enligt en undersökning från 2017, av SKYN Condoms, där över 3000 män och kvinnor svarade på frågor om sex.
68 procent av de som svarade sa att Alla hjärtans dag är det tillfälle då de har mest sex. (Det slog ut bröllopsdagen med nästan dubbelt, endast 37 procent sa att på bröllopsdagen hade de mest sex!)

En liten sid not här innan jag berättar om hur CBD och sex hör ihop.
Intressant att se hur det skiljer sig mellan män och kvinnor. Se bild

Sexlust

Hur hör CBD och sex ihop?

Om du har läst min e-bok " Vad är ECS, och hur fungerar det?" så har du läst detta;
Orgasm:
Överraskande nog finns det bevis för att orgasmer från onani för både kvinnor och män ökar de cirkulerande nivåerna av endocannabinoid 2-AG. Även om det ännu inte har forskats på orgasmer tillsammans med en partner, är ECS intimt bundet till sexuell njutning och reproduktion.

Boken skrev jag 2019, idag vet vi ännu mer om hur endocannabinoidsystemet är involverad i hela sex-akten, från lust till orgasm.

Vill du vet hur och varför kan du börja med att läsa denna artikeln CBD for PLEASURE

sedan kan du googla CBD and sex.

Vill du ha ett snabbt svar, så har du det här:

Det handlar om avslappning av kropp och sinne

▪CBD produkter påverkar kroppens egna cannabinoider; Anandamid och 2AG.
▪Anandamide slappnar av sinnet.
▪2AG slappnar av kroppen.
▪Endocannabinoida systemet påverkar även hormonsystemet. Och som du vet så svämmar hormonerna över när vi har sex.

Nu över till presentation av 2 mycket bra produkter

Den första produkten är en fullspektrum CBD olja som även innehåller eterisk Copaiba olja.
Så här står det om oljan:
Tripel afrodisiakum;
Camelina olja innehåller mycket naturligt E-vitamin. E-vitamin är ett gammalt känt afrodsiakum.
Copaiba eterisk olja innehåller Beta-caryophyllene, en terpen som direkt påverkar CB2 receptorn i endocannabinoida systemet, vilket i sin tur påverkar lust och känslighet.
Hampan,ger en avslappning och aktiverar endocannabinoidsystemet, vilket påverkar sexlust och njutning.

Klicka på bilden för att komma till produkten
https://letshemp.se/shop/cbd-for-pleasure/cbd-for-pleasure-olja-50ml/

.

CBD for Pleasure

Den andra produkten är min favorit. Dels för att den är så bra för cirkulationen men också för att den verkligen är prisvärd.

Jag slår nästan vad om att här har Let´s hemp satt fel pris. Denna produkt skulle i mina ögon kosta nästan det tredubbla.

Så här står det om produkten:
L-arginin stimulerar och frisätter tillväxthormon (GH), stimulerar sexlusten, ökar sexuell förmåga och njutning hos både män och kvinnor.
Fenoprolic tillsammans med l-arginin förbättrade erektionen hos 92 % av användarna.
Hampan, ger en avslappning och aktiverar endocannabinoidsystemet, vilket påverkar sexlust och njutning.

Klicka på bilden om du vill köpa denna prisvärda produkt.

CBD for Pleasure powder
3 februari, 2021

CBD (cannabidiol) i mat, kosttillskott och kosmetika

CBD olja EIHA

Inledning

År 2016 publicerade EIHA det mycket refererade och högt ansedda positionsdokumentet om CBD (”Rimlig reglering av cannabidiol (CBD) i livsmedel, kosmetika och medicin). Sedan dess har vi sett stora förändringar och fantastisk expansion av den globala hampa industrin.
Som ett resultat av detta har vi tagit tillfället i akt att uppdatera och revidera positionsdokumentet, inklusive en sammanfattning av de nya regleringarna och EIHA: s ståndpunkt om hur man driver en positiv utveckling för hampasektorn.

CBD (Cannabidiol)

Under 2019 odlades cirka 50.000 ha industriell hampa i Europeiska unionen. En av de naturligt förekommande cannabinoiderna i industriell hampa är Cannabidiol eller CBD.
EIHA har redan delat väsentliga bevis med Europeiska kommissionen som bevisar att hampfröprodukter, hampblommor, löv och extrakt har konsumerats som mat i århundraden.

CBD traditionellt
CBD kokbok
CBD dricka

De så kallade "låg-THC" -varianterna, definierad som industrihampa, har alltid innehållit naturliga nivåer av CBD. EU godkänd industrihampa och även tidigare sorter som odlades i Europa långt före 1997, innehåller mycket CBD i förhållande till THC. Så kallade "high-THC" cannabis sorter (traditionellt kallat cannabis) har mer THC än CBD.  

CBD innehåll

CBD och dess naturlig föregångare CBDa (Cannabidiolic Acid) är de primära cannabinoiderna i Europeisk industrihampa och finns i koncentrationer från 0,5% till 6,0 % (baserat på torrsubstans), främst i den övre tredjedelen av växten. Certifierade EU-hampasorter kan innehålla upp till 0,2% . CBD är inte psykotropiskt, berusande eller beroendeframkallande och har inget betydande biverkningar även om de konsumeras i höga doser (1).
CBD erbjuder dock många hälso- och wellness fördelar.

Som ett resultat av de många hälsofördelarna har det utlösts en boom i USA och Europa på CBD-marknaden, särskilt de senaste fem åren. Den avsevärda ökningen av konsumenternas intresse för CBD över hela Europa och en snabb tillväxt på marknaden har lett till ett varierat utbud av CBD- baserade produkter i flera kategorier, så som kosttillskott, ätbara produkter, kosmetika och vapeoljor, m.m.

Som ett resultat har nya investeringar genererats inom hampasektorn och många jobb har skapats i alla delar av värdekedjan, från odling till tillverkning. Dessutom har flera läkemedel utvecklats med CBD som en aktiv ingrediens.

Hampextrakt som innehåller CBD / CBDa samt CBD isolat (enstaka substans) representerar en viktig  (och lönsam) inkomst för hampabönder, och företagare - särskilt små och medelstora företag inom hampasektorn. Historiskt sett har fibrer och vedämnen tillsammans med löv, blommor och frön för livsmedelsapplikationer, varit de viktigaste produkterna inom hampodling.

Traditionell användning av CBD och hampa som mat - Novel Food

Fram till januari 2019 ansågs extrakt av Cannabis sativa L endast vara Novel Food om halterna av CBD var ”högre än CBD-nivåerna i hampan (Cannabis sativa L).” Se bild.

CBD Novel Food

EU: s livsmedelskommitté beslutade redan i december 1997, som kommissionen också bekräftade skriftligen i början av 1998, följande: 

”Det beslutades att livsmedel som innehåller delar av hampaväxten inte faller
enligt tillämpningsområdet för förordningarna EG 258/97 ”och även” att hampa blommar
… Anses vara livsmedelsingredienser ”(t.ex. används för produktion av
ölliknande drycker) ”.

Självklart ansågs hampblommor och löv som en del av hampaväxten, inte som Novel Food.

I januari 2019 uppdaterade emellertid medlemsstaternas företrädare posten för Novel Food-katalogen för ”Cannabis sativa L”, och skapade en ny för ”Cannabinoids”. Dessa uppdateringar är bevisligen felaktiga, baserat på logik och historiska fakta, som EIHA upprepade gånger förklarade för medlemsstaterna och Europeiska kommissionen.

 • Den nya posten för “Cannabis sativa L.” nämner inte hampablad och blommor, även om de traditionellt har konsumerats som mat i århundraden. Därför är det uppenbart att de senaste ändringarna, som verkar vara snabbt skrivna, angående posterna i Novel Food Katalogen inte är korrekta. Dessutom saknas också de traditionellt producerade hampextrakten. Beredning av sådana extrakt har beskrivits sedan uppfinningen av de olika teknikerna för extraktion. Dessa extraktionsmetoder betraktas som en traditionell och konventionell metod för livsmedelsbearbetning.
 •  I den nya posten för ”Cannabinoids” betraktas alla ”extrakt av Cannabis sativa L och härledda produkter som innehåller cannabinoider” som nya livsmedel (Novel Food) ”utan att undanta de med de naturligt förekommande halterna av cannabinoider, även om de omnämndes i den tidigare formuleringen. Sådana produkter fanns redan på marknaden och konsumerades före 1997 i betydande grad.

Hampeextrakt eller CBD-extrakt kan vara vattenhaltiga extrakt (t.ex. "för öl liknande drycker"), extrakt genom pressning, extrakt framställda genom fettutvinning eller extrakt framställda med traditionella extraktionsmedel, så som CO2, alkohol och ång -extraktion.

Sedan 2009 anger EU-direktivet 2009/32 / EG tydligt att traditionella extraktionslösningsmedel, såsom etanol (alkohol) eller CO2 (koldioxid), är tillåtna att använda i EU i enlighet med god tillverkningssed vid tillverkning av alla livsmedel, livsmedelskomponenter eller livsmedelsingredienser.

Enkelt uttryckt betyder detta att när en livsmedels- eller livsmedelsingrediens bearbetas genom en traditionell extraktionsmetod med hjälp av de extraktionsmedel som anges och godkänns i direktiv 2009/32 / EG, förblir det en livsmedels- eller livsmedelsingrediens och ska inte betraktas som en "Novel Food" -produkt.

Den position som EIHA förmedlat har alltid varit konsekvent och anpassad till följande:
Hampablad och blommor samt sådana hampextrakt från industrihampa med det naturliga innehållet av cannabinoider (dvs. de som inte innehåller "CBD-isolat" eller "CBD-berikat hampextrakt") är traditionella livsmedel och faller inte inom ramen för den nya livsmedelsförordningen (Novel Food).

En ny position för THC i livsmedel

Fullspektrumsextrakt från industrihampa, kärnprodukten för den europeiska hampasektorn och dess värdekedja från odling till konsument, innehåller förutom CBD, alla andra naturligt förekommande cannabinoider, bland annat Tetrahydrocannabinol (THC), mer exakt den naturligt förekommande delta-9-THC (aka Δ9-THC).

På EU-nivå är det hälsobaserade vägledningsvärdet (HBGV) för THC-intag från livsmedel som rekommenderas av EFSA (2015) baserat på  ofullständiga studier och riskbedömningar. Detta slarv ledde till ett onödigt strikt resultat (en referensdos på 0,001 mg / kg kroppsvikt). Skillnaden är särskilt slående jämfört med HBGV: s eller intagsgränserna för våra internationella konkurrenter, som Kanada (max 10 mg THC per enhet och per förpackning), Schweiz (0,007 mg / kg kroppsvikt) eller Australien och Nya Zeeland (0,006 mg / kg kroppsvikt).
Det vägledningsvärde för THC som rekommenderas av EFSA, på vilket rådet sannolikt kommer att basera sitt beslut på THC-gränser i livsmedel, baseras faktiskt på slutsatser om studier som inte överensstämmer med allmänt accepterade regler för riskbedömning, även de som EFSA själva gjort.

I synnerhet vill vi lyfta fram följande fördomar i EFSA: s vetenskapliga yttrande om THC:

 • Den lägsta observerade biverkningsnivån (LOAEL) på 2,5 mg delta9-THC, definierad av EFSA och tyska BfR för negativa effekter på centrala nervsystemet, härrör från endast ett fåtal kliniska studier eller studier, vars resultat inte är avgörande. Tvärtom, hela samlade innehållet av kliniska och observationsstudier på THC visar att LOAEL är 5 mg delta-9-THC per dag och vuxen.
 • Den totala osäkerhetsfaktorn på cirka 36 som tillämpas på LOAEL för att härleda en HBGV för THC är alldeles för hög för ett sådant ämne med relativt låg akut toxicitet jämfört med andra ämnen (toxiner) som är farliga i livsmedel eller konsumentprodukter såsom alkohol, koffein, nikotin, glykoalkaloider (t.ex. solanin) eller morfin (från vallmofrön). Det finns inga vetenskapliga bevis för att psykoaktiva nivåer av THC i livsmedel har några signifikanta effekter på människors hälsa. Under de senaste 50 åren har mängden THC som krävs för psykoaktivitet studerats noggrant hos människor och är ganska känd nu.
 • Den behöriga myndigheten för Australien och Nya Zeeland (FSANZ) har tagit fram en dos på 5 mg THC per dag som LOAEL i en omprövning (2011) av sin noggranna riskbedömning av THC i livsmedel. På basis av detta härleddes ett HBGV av 6 µg / kg kroppsvikt för delta-9-THC.
 • Det schweiziska federala folkhälsokontoret (SFOPH) hade härlett ett HBGV på 7 µg / kg kroppsvikt på basis av olika studier, även med användning av en LOAEL på 5 mg / dag  THC per vuxen person.
 • Kroatien är också ett EU-land med en HBGV på 7 µg / kg kroppsvikt.

Baserat på vetenskapliga studier och erfarenheter kan HBGV för delta-9-THC nå upp till 7 µg / kg kroppsvikt (eller 490 µg per dag och vuxen).

Fördelar och Farmakologiska effekter av CBD i olika koncentrationer och tillämpningar

Många vetenskapliga studier har bevisat CBDs terapeutiska potential både för att lindra sjukdomssymtom och för att ta itu med orsaken till en obalans. Några exempel skulle inkludera svår ångest (t.ex. PTSD), psykos, epilepsi, dystoni, diabetes, cancer och Alzheimers sjukdom.  CBD har erkänt antimikrobiella egenskaper och är effektivt mot flera patogena gram-positiva bakterier inklusive stafylokocker, streptokocker och enterokocker (E. faecalis är en vanlig orsak till många allvarliga infektioner hos människa, inklusive urinvägsinfektioner och sårinfektioner, såväl som endokardit och bakteriemi). Faktum är att CBD kan utgöra ett betydande tillskott till läkemedel som är "rustade" i kampen mot MRSA (Methicillin-resistent Staphylococcus aureus; van Klingeren et al., 1976, Appendino et al., 2008).

Lika viktigt som CBD: s farmakologiska effekter är dess hälsobevarande egenskaper (fysiologiska effekter) i lägre doser. Dessa inkluderar antioxidativa och neuroskyddande effekter. Till exempel har CBD visat sig vara mer potent än askorbat ("vitamin C") eller tokoferol ("vitamin E"; Hampson et al., 1998).  CBD kan också ha en positiv effekt på hudproblem och på hudens åldrande.

En omfattande genomgång av säkerheten och biverkningarna av CBD visar att även anmärkningsvärt höga doser av CBD är säkra och tolereras väl utan signifikanta biverkningar. I totalt 132 granskade publikationer inducerade CBD inte katalepsi; det påverkade inte faktorer som hjärtfrekvens, blodtryck, kroppstemperatur, gastrointestinal transitering eller förändrade det psykomotoriska eller kognitiva funktioner (Bergamaschi et al., 2011).

Olika kliniska prövningar med ett brett spektrum av CBD-doser har utförts sedan 2011. Dessa studier bekräftade CBD: s effektivitet vid behandling av till exempel epilepsi och psykos och visade CBD: s bättre tolerans och mildare biverkningar jämfört med klassisk medicinering för dessa sjukdomar ( Iffland och Grotenhermen, 2016).

Mat - Kosttillskott - Medicin. Tre användningsområden för CBD

Begreppet läkemedel definieras likadant i hela EU genom det europeiska direktivet 2001/83 / EG. I detta avseende måste läkemedel enligt presentation och läkemedel efter funktion, särskiljas i enlighet med art. 1,2. direktivet.

Läkemedel per funktion är de som påverkar fysiologiska funktioner genom deras farmakologiska, immunologiska eller metaboliska verkan.

Läkemedel genom presentation (enligt artikel 1 nr 2 i direktiv 2001/83 / EG) är sådana som presenteras att ha egenskaper för att bota eller förebygga sjukdomar hos människor. Så snart som ett löfte om botemedel görs antas det vara läkemedel genom presentation.

Följaktligen är en produkt ett läkemedel om det antingen uttryckligen beskrivs eller rekommenderas att ha egenskaper för att bota, lindra eller förebygga sjukdomar hos människor, eller om en rimligt välinformerad konsument med säkerhet har intrycket att produkten med tanke på dess presentation måste ha relevanta egenskaper (Erbs / Kohlhaas / Pfohl, German Medicines Act, AMG, § 2 st. 5-8). Om så är fallet omfattas det omedelbart av bestämmelserna i respektive medlemsstaters läkemedelslagar och kräver i så fall ett tidskrävande och kostnadskrävande godkännande. Ett sådant godkännande kan kosta flera miljoner euro, eftersom omfattande kliniska studier måste utföras för att bevisa påståendena.

För läkemedel per funktion gäller bevisade farmakologiska, immunologiska eller metabolisk för att det ska betraktas som medicin. Enligt EG-domstolen (dom den 6 september 2012, mål C-308/11), ska ett sådant ämne antas om det leder till interaktioner med vilken cellkomponent som helst som finns i användarens kropp (en tolkning som i så fall även skulle gäller för livsmedelskomponenter). Ett ämne kan också betraktas som ett funktionellt läkemedel om dess sammansättning, när den används som avsedd, väsentligt återställer, korrigerar eller påverkar fysiologiska funktioner hos människor.

Det antas att CBD har positiva effekter på olika sjukdomar, såsom depression, multipel skleros, smärta, inflammation etc. Men endast ett läkemedel som innehåller ren CBD har än så länge godkänts i EU, under dess europeiska namn Epidyolex® (tillverkat av GW Pharmaceuticals). En annan är Sativex® som innehåller en blandning av ett CBD-rikt extrakt och ett THC-rikt extrakt.

Huruvida en CBD-produkt har en sådan farmakologisk effekt kan i slutändan endast besvaras av ett vetenskapligt expertutlåtande och genomförda vetenskapliga tester. Enbart möjligheten eller till och med sannolikheten för en klassificering som ett funktionellt läkemedel är inte tillräcklig, utan snarare måste en farmakologisk effekt fastställas för den specifika produkten och den specifika doseringen (BGH2, dom 15.3.2012, fil nummer I ZR 44/11; EG-domstol, dom från den 15 januari 2009, ärende nummer C-140-07 och dom 10.7.2014, ärende nummer C-358/13).

Den behöriga myndigheten måste vetenskapligt visa verkan och den positiva terapeutiska effekten för den specifika produkten. Det räcker inte heller om en möjlig positiv terapeutisk effekt diskuteras vetenskapligt. Det ska alltid finnas giltiga vetenskapliga bevis i konkreta enskilda fall. Om myndigheten inte kan tillhandahålla sådant bevis är produkterna därför fritt marknadsförbara, beroende på deras avsedda användning och överensstämmelse med relevanta regler.

Som regel - vilket kan demonstreras vetenskapligt - beror de olika biologiska och fysiologiska effekterna av CBD, främst på dosen som tas dagligen (3).

En farmakologisk effekt, med konsekvensen av klassificeringen som ett funktionellt läkemedel och ett motsvarande erforderligt godkännande enligt farmaceutisk lag, antas endast med en rekommenderad daglig dos på betydligt mer än 175 mg CBD.

För olika doser och tillämpningar av CBD föreslår EIHA en tre-stegsreglering:
 • Vid höga doser anses CBD-innehållande produkter vara läkemedel och bör regleras som sådana.
 • Vid låga till medelstora doser upp till 70 mg / dag och vuxna, oberoende av hur det intas (kapslar, tinkturer etc.), ska CBD för oral intag betraktas som ett kosttillskott. Detta dubbla tillvägagångssätt används redan för många ämnen, såsom valerian, glukosamin, produkter för att förbättra tarmens bakterieflora, eteriska oljor, kondroitin (sulfat), Ginkgo Biloba, silymarin, vissa vitaminer och järnprodukter.
 • Låga CBD-koncentrationer bör tillåtas i livsmedelsprodukter i den mån den rekommenderade dagliga dosen som är tillräckligt långt från att ha farmaceutiska effekter inte överskrids.
CBD i höga doser som ett potentiellt receptbelagt läkemedel:

Produkter med en hög koncentration av CBD, till exempel en produkt som rekommenderar mer än 175 mg oralt / dag för en genomsnittlig vuxen kan behandlas som receptbelagda läkemedel. Detta skulle endast gälla produkter som ger de angivna doseringsrekommendationerna, inklusive alla produkter som innehåller höga halter av isolerad, ren CBD och extrakt som innehåller höga nivåer av CBD, med motsvarande höga dagliga intag.

CBD i medelstora doser bör finnas tillgängligt utan recept:

Produkter med låg till medelhög CBD-koncentration och ett rekommenderat intag av 10 till 70 mg oralt / dag för vuxna borde finnas tillgängliga i detaljhandeln, hälsokost butiker och apotek som kosttillskott. Detta gäller endast produkter som ger de angivna dosrekommendationerna och extrakt som innehåller lägre nivåer av CBD.
FSA kommenterade också CBD.  FSA påpekade en eventuell risk för 70 mg / dag av CBD (4) och rådde mot användning för små barn, gravida, ammande kvinnor och de som tar mediciner (vilket kan störa levermetabolismen av medicinen). 

Detta tillvägagångssätt, som föreslagits, är redan vanligt förekommande. Produkter - hampaextrakt som är rikt på naturligt förekommande cannabinoider och speciellt tinkturer - bör helst standardiseras till en viss CBD-koncentration. EIHA drar slutsatsen att dessa extrakt och tinkturer inte bör falla under ramverket för nya livsmedel (Novel Food) om de inte innehåller högre nivåer av cannabinoider än i växtmaterialet.
Detta beror på det faktum att CBD och andra fytokannabinoider är beståndsdelar i hampamat som har konsumerats i hela Europa i över 2000 år. Europeiska kommissionen uppgav den 18 december 1997 att livsmedel som innehåller delar av hampan inte betraktas som ”ny mat” (Novel Food). Om vi jämför med humle extrakt, som numera används till ölbryggning istället för humleblommor, så ansågs humle extraktet aldrig vara en ny mat (Novel Food) när det började användas.

Många kliniska studier visar att CBD inte har någon signifikant farmakologisk aktivitet under 100 mg oralt intag / dag för en genomsnittlig vuxen. Dessa referenser lyfter också fram att det börjar från ca. 20 mg CBD per dag till ca. 100 mg CBD utöva fysiologiska effekter i den mening som avses i det europeiska direktivet om kosttillskott (5) (Devinsky et al., 2014, dos Santos et al., 2014, Food Standards Australia P1042; Friedman et al., 2015; Hill et al., 2012, Iffland et al., 2016; Schubart et al., 2013.). Faktum är att Spindle et al. 2020, observerade i verum-gruppen att 100 mg oral dos / dag / vuxen gav samma resultat för flera subjektiva poster som i placebokontrollgruppen.

CBD-produkter kan innehålla spår av THC, den psykotropa cannabinoiden i hampan. THC-nivån bör regleras, men inte lika strikt som för livsmedel, på grund av det mycket lägre dagliga intaget av kosttillskott jämfört med andra livsmedelskategorier som vi äter dagligen.

EIHA uppmanar också branschen att inte göra några obefogade hälsopåståenden när de annonserar och marknadsför CBD-rika extrakt eller tinkturer som kosttillskott.

Låga CBD koncentrationer som bör tillåtas i livsmedelsprodukter

Låga CBD koncentrationer (intag 1-10 mg / dag för en genomsnittlig vuxen) bör tillåtas i livsmedelsprodukter utan några begränsningar.
Att inte ha några begränsningar för CBD nivåer under 10 mg per dag kan motiveras eftersom studier så tidigt som den av Belgrave och kollegor (1979) visade i en placebokontrollerad, randomiserad, dubbelblind studie att en dos på ca. 224 mg CBD per 70 kg kroppsvikt, framkallade varken kognitiva, perceptuella eller psykomotoriska effekter eller visade någon interaktion med samtidigt alkoholintag. Denna dos var en no-effekt-dos, och högre doser testades inte i denna studie. Så en dos som skulle kunna ha någon effekt kan till och med vara högre.
Hur som helst, det har alltid funnits CBD och / eller CBDa i hampprodukter, även i hampfröolja, vilket har visats i de senaste vetenskapliga och analytiska studierna.

Gemensam Ståndpunkt På "single convension" och industrihampa

Inledningen till konventionen om narkotika från 1961 (C 61) säger tydligt att den uppsättning regler som antagits i konventionen syftar till att skydda mänsklighetens hälsa och välbefinnande, säkerställa tillgång till mediciner för att lindra smärta och lidande, samtidigt som man eliminerar hälsorisker, missbruk och beroende av droger, liksom deras olagliga handel. Hampprodukter leder inte till missbruk eller beroende eftersom THC-nivån i dessa produkter är extremt låg. Med tanke på det som anges i konventionens ingress, bör detta vara tillräckligt för att beakta hampa utanför konventionens tillämpningsområde.

”Cannabis” definieras i art. 1-1 (b) C 61 som ”blomning av frukttoppar” exklusive frön och blad. Frön och blad som följer med topparna faller under definitionen av "cannabis", men frön och blad som är separerade från topparna faller utanför definitionen. Därför finns hampfrön och blad samt alla produkter som härrör från dem inte i konventionen och täcks inte av denna kontroll.

Hampprodukter som härrör från ”blommande och fruktiga toppar” av C. sativa L.-växter bör också betraktas som undantagna på grundval av artikel 2.9 som utesluter användning av läkemedel i industriella miljöer för icke- medicinska och icke-vetenskapliga ändamål. Blom- och frukttoppar som används för att erhålla "hampprodukter" för livsmedelsindustrin faller inte under konventionens regler.

Författarna till denna internationella skrivelse gjorde en klar skillnad mellan Cannabisväxter som odlas för produktion av droger (faller inom ramen för fördrag) och undantar de som odlas för något annat syfte.

Som förtydligande förklarade författarna till den konventionen i art. 28 II att: "denna konvention ska inte tillämpas på odling av cannabisväxten uteslutande för industriella ändamål (fiber och utsäde) eller trädgårdsodling", betonas i den officiella kommentar som publicerades av FN: s generalsekreterares kontor, att kontrollen endast gäller odling av cannabisväxten för produktion av cannabis och cannabisharts och därmed är odlingen för något annat syfte, och inte endast för de ändamål som nämns i punkt 2 [dvs. ”Industriella ändamål”], följaktligen undantagen från det kontrollsystem som föreskrivs i artikel 23 [dvs. faller utanför tillämpningsområdet för C61] ”. (6)

Vid tidpunkten för överenskommelsen om den gemensamma konventionen var de cannabisvarianter med låg THC som vi känner till idag ännu inte kända. Framtagning av industrihampan började först i Frankrike och före detta Sovjetunionen på 1970-talet, följt av Ungern i början av 1980-talet. Därefter standardiserades industrihampan och en EU-katalog utvecklades innehållande godkända hampasorter med mindre än 0,2% THC vid tidpunkten för skörd.

Cannabisvarianterna med låg THC, 0,2 till 1,0% THC är numera standardiserade runt om i världen, reglerade i lagarna hos konventionens medlemsstater för att utesluta en hopblandning med psykoaktiv "cannabis" samt undvikande av missbruk. Just för detta ändamål, för att säkerställa industriell användning av hampa, reglerar Art. 28 (2)  ett motsvarande undantag.

Uteslutningen av "hampa" i texten och andan i den gemensamma konventionen är entydig och omfattande. Med tanke på ovanstående reflektioner och antaganden, föreslår EIHA och den internationella hampindustrin följande faktorer att tänka på när man jobbar framåt:

 1. Cannabis sativa L. är i sig en "jordbruksväxt" och betraktas som sådan i Europeiska unionen (EU), Amerikas förenta stater (USA), Kanada, Nya Zeeland och många andra nationella jurisdiktioner. På samma sätt betraktas Cannabis sativa L. som en "industriell växt" om den inte används för droger.
 2.  Alla delar av växten och deras härledda produkter undantas från omfattningen av de kontrollåtgärder som förmedlas av konventionen när de används för annat än läkemedelsrelaterat medicinskt och vetenskapligt ändamål eller missbruk.
 3.  I praktiken verkställs undantaget för odling och bearbetning av Cannabis sativa L. för industriella ändamål genom överensstämmelse med specifika nivåer av THC. inget annat ämne (dvs. cannabidiol (CBD) eller någon annan cannabinoid) ska beaktas för bestämning av lagligheten av industriella hampagrödor och produkter.
 4.  Allt missbruk av cannabis bör fortsätta att förhindras genom att man fastställer lämpliga THC-gränser (som fastställts av myndigheter som har jurisdiktion) för att följa bestämmelserna i C61: s artikel 28.(3)
 5. Anledningen till internationell kontroll av ”cannabis”, läkemedelspreparat och THC, är deras placering i konventionen på grund av deras potential för berusning, missbruk och tillvänjning. Anledningen till att undanta hampa och hampa från internationell kontroll är frånvaron av dessa effekter och bristen på risk för missbruk.
 6.  Hampan bör definieras som "en Cannabis Sativa L.-växt" där koncentrationen av tetrahydrocannabinol (THC) i blommande och fröbärande toppar samt blad är mindre eller lika med de regler som fastställs av myndigheter som har jurisdiktion. "Hampextrakt" eller "hampprodukter" bör definieras som "Produkter eller beredningar som härrör från industrihampa".

Sammantaget följer det av det historiska, systematiska och teleologiska sammanhanget att varken bladen, blommorna eller hartset eller extrakten erhållna från den moderna, reglerade och standardiserade industrihampan faller inom konventionens tillämpningsområde, förutsatt att odlingen genomförs uteslutande för motsvarande industriella ändamål, för livsmedels- och kosmetikaindustrin.

Hampeextrakt i livsmedel, som har konsumerats i århundraden i EU och världen, bör därför betraktas som livsmedel och omfattas av respektive rättsliga ramar för livsmedel.

EG-domstolen har tagit upp många av de ovan nämnda argumenten och beslutat den 19 november 2020 (mål C-663/18) att hampextrakt, inklusive det från hela växten (med blommande eller frukttoppar är en del av det), och inte bara från löv och frön (helväxtstrategi), faller inte inom ramen för den gemensamma konventionen och omfattas av principen om fri rörlighet för varor.

Domstolen betonade att målet med den gemensamma konventionen, nämligen skyddet av mänsklighetens hälsa och välbefinnande, måste beaktas vid tolkningen av dess bestämmelser och drog slutsatsen att, "eftersom det enligt nuvarande vetenskapliga kunskaper, och CBD innehåller inte en psykoaktiv komponent, det skulle strida mot syftet och den allmänna andan i den gemensamma konventionen att inkludera hampextrakt som cannabisextrakt enligt definitionen av "droger" i den mening som avses i den konventionen. "

Detta beslut, med vilket domstolen har gett en bindande tolkning av europeisk lag, kommer också att binda Europeiska unionens medlemsstater vid beslutet. På EU-nivå gäller nu följande: hampextrakt i industriprodukter kan i princip säljas, förutsatt att de inte har psykoaktiva effekter, och alla andra regler som gäller för respektive sektor följs (till exempel Novel Food Regulation) , EU: s kosmetiska regler etc.). Om en medlemsstat vill fortsätta att klassificera hampextrakt som narkotika på grundval av sin nuvarande nationella narkotikalag (t.ex. Slovakien, Sverige, Lettland, Litauen, Frankrike, domstolar i Tyskland) kan de drabbade näringslivet nu hänvisa direkt till EG-domstolen av den 19 november 2020 som ett bindande prejudikat såväl som för EU-kommissionens beslut att acceptera nya livsmedelsansökningar om hampextrakt som mat och inte klassificera dem som narkotika (med beslut från december 2020).

CBD i kosmetika

Enligt art. 14 stycken 1 lit. a i samband med bilaga 2 nr 306 till förordning (EG) nr 1223/2009 är användningen av naturligt och syntetiskt narkotika i kosmetika inte tillåten. Dessa ämnen är listade i tabell 1 och 2 i FN: s standardkonvention om narkotika från 1961, och inkluderar cannabis och dess extrakt.

I det europeiska registret för kosmetiska ingredienser (CosIng) är därför alla extrakt från cannabisväxten märkta som begränsade. Denna begränsning gäller emellertid uttryckligen inte för syntetiskt framställd CBD, som inte finns med i bilagan till konventionen.

Denna tolkning från generaldirektoratet för den inre marknaden (återspeglad i CosIng-katalogen) är inte okontroversiell, eftersom blad och frön inte omfattas av tillämpningsområdet för den narkotika konventionen från 1961 (artikel 1 punkt 1). industriell hampa för industriella ändamål i allmänhet (se ovan). EIHA skickade därför sin ståndpunkt till Europeiska kommissionen i början av oktober 2019 och begärde att cannabisextrakt från växtens blad som ett första steg skulle undantas från begränsningarna i COSING-databasen. Europeiska kommissionen följde denna uppfattning i början av november 2019 och tog bort begränsningen av Cannabis blad extrakt.

EIHA kräver ytterligare förändringar, i synnerhet användningen av blomextrakt och isolat, härrörande från blomma och blad, till följd av EG-domstolens dom från 19.11.2010 (mål C-663/18). EIHA bad EU-kommissionen att upphäva förbuden för alla Cannabis Sativa-extrakt och ingredienser enligt de befintliga INCI-termerna i CosIng-databasen. Databasen är inte rättsligt bindande men betraktas av myndigheter och domstolar i medlemsstaterna som en stark indikation på lagligheten av ett tillägg. Ett uttryckligt förtydligande skulle således vara önskvärt. Men eftersom EU-domstolen uttryckligen har avgjort att hampextrakt, inklusive de från hela växten, och inte bara från blad och frön (helväxtstrategi), inte är narkotika, kan alla hampextrakt därför redan användas i kosmetiska produkter i dag. Därför anser vi att det är viktigt att upphäva förbudet mot naturliga CBD-extrakt i kosmetika och lägga till nya INCI-koder i linje med domstolens dom.

Uppdatering 2021-02-01
CosIng-katalogen uppdaterad för CBD i kosmetika

Efter EG-domstolens dom i Kanavape-ärendet i november 2020, som fastställde att CBD, extraherat från hela hampafabriken (inklusive löv och blommor), inte skulle klassificeras som ett läkemedel, European Industrial Hemp Association (EIHA) ) bad DG Grow att uppdatera databasen Cosmetic ingrediens (CosIng) 1 i enlighet med detta. Mer specifikt begärde EIHA att upphäva alla förbud mot Cannabis Sativa L. (begränsad enligt ref. II / 306: narkotika) och integrera nya INCI-poster.

Vi är glada att kunna informera dig om att denna begäran har beviljats genom att inkludera ett helt nytt bidrag till Cannabidiol (CBD) (CANNABIDIOL - härrör från extrakt eller tinktur eller harts av cannabis).

CBD i kosmetika

I praktiken betyder detta att nu, inom EU, är det inte bara extrakt från blad som får användas i kosmetika utan även naturligt CBD (hittills var det bara användningen av syntetisk CBD som föreslogs i databasen).

(1). Bergamaschi, M. M., Queiroz, R. H. C., Zuardi, A. W. & Crippa, J. A. S. (2011): Safety and side effects of cannabidiol, a Cannabis sativa constituent. Current drug safety, 6(4), 237-249, DOI: 10.2174/157488611798280924.
(2). German Federal Court of Justice
(3). Melchor, S. R., Timmermanns, L.: "It's the Dosage, stupid": The ECJ clarifies the Border between Medicines and Botanical Food Supplements, European Food and Feed Law Review Vol. 4, No. 3 (2009), pp. 185-191, JSTOR, www.jstor.org/stable/24325222
(4) Food Standards Agency sets deadline for the CBD industry and provides safety advice to consumers | Food Standards Agency
(5). DIRECTIVE 2002/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements, Art. 2 (a).
(6). Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, United Nations, New York, 1973, p. 312.

Referenser och ytterligare litteratur om farmakologiska och fysiologiska effekter av CBD

Ali, E. M., Almagboul, A. Z., Khogali, S. M., & Gergeir, U. M.(2012): Antimicrobial activity of Cannabis sativa L. Chinese Medicine, 3(1), 61. Appendino, G., Gibbons, S., Giana, A., Pagani, A., Grassi, G., Stavri, M., Smith, E. & Rahman, M. M. (2008): Antibacterial cannabinoids from Cannabis sativa: a structure-activity study. Journal of natural products, 71(8), 1427-1430.
Belgrave, B. E., Bird, K. D., Chesher, G. B., Jackson, D. M., Lubble, K. E., Starmer, G. A., & Teo, R. K. C. (1979): The effect of cannabidiol, alone and in combination with ethanol, on human performance. Psychopharmacology, 64(2), 243-246.
Bergamaschi, M. M., Queiroz, R. H. C., Zuardi, A. W. & Crippa, J. A. S. (2011): Safety and side effects of cannabidiol, a Cannabis sativa constituent. Current drug safety, 6(4), 237-249.
Best, W. (2016): Personal communication, Wim Best, Inspectie voor de Gezondheidszorg (www.igz.nl). Booz, G. W. (2011): Cannabidiol as an emergent therapeutic strategy for lessening the impact of inflammation on oxidative stress. Free Radical Biology and Medicine, 51(5), 1054-1061.
Borges, R. S., Batista, J., Viana, R. B., Baetas, A. C., Orestes, E., Andrade, M. A., Honorio, K. M. & da Silva, A. B.(2013): Understanding the molecular aspects of tetrahydrocannabinol and cannabidiol as antioxidants. Molecules, 18(10), 12663- 12674.
Devinsky, O., Cilio, M. R., Cross, H., Fernandez Ruiz, J., French, J., Hill, C., ... & Martinez Orgado, J. (2014): Cannabidiol – pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. Epilepsia, 55(6), 791-802.
Drysdale, A. J., Ryan, D., Pertwee, R. G., & Platt, B. (2006): Cannabidiol- induced intracellular Ca 2+ elevations in hippocampal cells. Neuropharmacology, 50(5), 621-631.
FoodStandards Australia New Zealand: Supporting Document 2, Cannabidiol hazard profile – Proposal P1042, and cit. lit. (www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Pages/ P1042LowTHChemp.aspx; accessed on January 10th, 2017).
Friedman, D., & Devinsky, O. (2015): Cannabinoids in the treatment of epilepsy. New England Journal of Medicine, 373(11), 1048-1058.
Hampson, A. J., Grimaldi, M., Axelrod, J., & Wink, D. (1998): Cannabidiol and (-) Δ9- tetrahydrocannabinol are neuroprotective antioxidants. Proceedings of the National Academy of Sciences, 95(14), 8268-8273.
Hill, A. J., Williams, C. M., Whalley, B. J., & Stephens, G. J. (2012): Phytocannabinoids as novel therapeutic agents in CNS disorders. Pharmacology & therapeutics, 133(1), 79-97.
Iffland, K.& Grotenhermen, F.(2016): Safety and Side Effects of Cannabidiol – A review of clinical data and relevant animal studies on chronic CBD administration. Nova- Institute, Hürth.
Oláh, A., Tóth, B. I., Borbíró, I., Sugawara, K., Szöllõsi, A. G., Czifra, G., Pál, B., Ambrus, L., Kloepper, J., Camera, Em., Ludovici, M., Picardo, M., Voets, T., Zouboulis, C. C., Paus, R. & Bíró, T. (2014): Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebocytes. The Journal of clinical investigation, 124(9), 3713- 3724.
Santos, R. G., Hallak, J. E. C., Leite, J. P., Zuardi, A. W., & Crippa, J. A. S. (2015): Phytocannabinoids and epilepsy. Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 40(2), 135-143.
Schubart, C. D., Sommer, I. E. C., Fusar-Poli, P., de Witte, L., Kahn, R. S., & Boks, M. P. M. (2014): Cannabidiol as a potential treatment for psychosis. European Neuropsychopharmacology, 24(1), 51-64.
Van Klingeren, B., & Ten Ham, M. (1976): Antibacterial activity of Δ9- tetrahydrocannabinol and cannabidiol. Antonie van Leeuwenhoek, 42(1-2), 9- 12.
Zhornitsky, S., & Potvin, S. (2012): Cannabidiol in humans—the quest for therapeutic targets. Pharmaceuticals, 5(5), 529-552.

6 december, 2020

Vi går mot ljusare tider- Viktiga händelser inom EU och FN!

Just nu kan det kännas mörkt när solen ej bjuder på så många strålar men det går åtminstone att glädja sig åt två mycket viktiga saker som skett den senaste tiden. I november fick ett franskt företag rätt i EU-domstolen, beslutet klargör att CBD-produkter INTE ska ses som narkotika och att handel mellan EU-länder ej får stoppas.

I Sverige dömde högsta domstolen 2019 en man för ringa narkotikabrott pga att han använde CBD-olja med sk fullspektrum (max 0,2% THC som är tillåtet enligt EU-regler). Detta är komplicerat men uppenbarligen tycker EU-domstolen och svenskt rättsväsende olika om saken och det kan mycket troligen leda till förändring.

Häromdagen röstades det i FN:s narkotikakommission om att nedklassificera cannabis, som inte längre kommer att placeras i den farligaste nivån med narkotika utan medicinska anvädningsområden. Det här öppnar upp för mer forskning och att länder vågar lätta upp på lagar och regler gällande medicinsk cannabis.

Förresten om det trots dessa goda nyheter känns lite för mörkt om dagarna så borde du kanske prova CBD-olja och D-vitamin?
13 augusti, 2020

Cannabinoiden Cannabigerol som förkortas CBG

CBG eller Cannabigerol produceras av alla cannabisväxter och fungerar som föregångare för de andra aktiva cannabinoiderna som till exempel CBD och THC. Växtens naturliga enzymer bryter ned CBG och omvandlar det till antingen CBD eller THC, och när cannabisplantorna mognar har det mesta av CBG omvandlats.

Det finns hampasorter som innehåller lite enzymer och därför inte omvandlar CBG till andra cannabinoider, vilket resulterar i mycket högre koncentrationer av CBG. Forskning har visat att CBG har en mängd fördelaktiga hälsoeffekter. Liksom CBD är CBG icke-psykoaktivt, vilket betyder att den inte gör dig hög. CBG har många effekter och påverkar endocannabinoid systemet. Denna cannabinoid har visat sig särskilt bra vid urinbesvär och inflammation i mage/tarmar

Vad är CBG-olja?

För att få fram hampa rik på CBG så används speciella sorter som är EU-godkända. Den sk industrihampan skördas mycket tidigt, vilket även innebär att THC-nivåerna är mycket låga eller inte ens mätbara.

Är du intresserad av att prova så kolla in Let’s Hemp som har flera produkter i sortimentet:

Naturlig CBD-olja 3% (THC-Fri)

Stark CBD-olja 8% (THC-Fri)

Stark CBD-olja 15% (THC-Fri)

15 juni, 2020

Varför är CBD-olja med fullspektrum bäst?

Letar du efter CBD-olja som är sk fullspektrum, dvs som innehåller max 0,2% THC (Legalt i EU)? Då är produkter från Let’s Hemp ett alternativ för dig. Även om HD enligt domen 2019 sagt att all beredning av hampa som innehåller THC är att räkna som narkotika så går det emot EU-regler.

Dessutom är en fullspektrumolja bättre eftersom THC om än i mindre mängder har positiva effekter. Många företag som säljer THC-fri olja tar helt enkelt en bärarolja som vanligtvis är MCT från kokos, olivolja eller hampfröolja. Sedan tillsätts syntetisk CBD i form av kristaller. Det är alltså allt annat än naturligt! Många olika cannabinoider och terpener saknas i den här sortens oljor.

THC-fria oljor är oxå problematiska, det kan vara att oljorna inte är ekologiska, inte klarar upphettning eller har kort hållbarhet. Let’s Hemp använder den uråldriga camelinaörten (Oljedådra) som bärarolja och utvinner CBD och andra cannabinoider från laglig hampa med denna.

13 november, 2019

Vilken CBD procent ska jag välja?

vilken CBD procent ska jag välja?
Vår filosofi: Så naturligt som möjligt, med så lite tillsatser som möjligt.

När du frågar dig själv "vilken CBD procent ska jag välja" bör du veta vad det är som skiljer olika procent tal på CBD olja.

2%, 5%, 15%, 30%,50% ?

Och vi får till exempel frågan om högre procenttal är bättre än lägre?

Låt mig få börja med att berätta hur vi på CBDolja.com ser på saken och varför vi just nu "bara" rekommenderar olja som är runt 2-6% CBD.

För ditt välbefinnande och effekten av oljan spelar det egentligen inte så stor roll vad det är för procenttal.
Det är snarare mängden CBD du intar som är avgörande.

3 droppar 2-procentig ger teoretiskt samma effekt som 1 droppe 6-procentig.

Men det stämmer inte riktigt...

Den stora skillnaden är däremot hur den tillverkas...

Om man extraherar CBD olja direkt ur hampaplantan, i olja, för att få fram äkta naturlig olja, går det tyvärr inte att få mer än runt 2-6% CBD eftersom det är ovanligt att en hampaplanta innehåller mer än 6% CBD. Extraherar man genom att ta fram ett koncentrat kan man få betydligt högre CBD procent men man koncentrerar även THC halten som blir för hög. 

För hög THC halt är olagligt, därför måste tillverkaren ta bort THC ur koncentratet, vilket medför att mänga andra nyttiga ämnen försvinner i processen.

Resultatet blir tyvärr en mindre potent produkt.

Vi testade för inte så länge sedan några olika koncentrat man kan köpa in.
Det var stora variationer i kvaliteten och vår bedömning blev att vi inte kan stå för vår filosofi, att erbjuda så naturliga produkter som möjligt av så hög kvalitet som möjligt, om vi skulle bland i inköpt koncentrat.

Vi vill rekommendera produkter utan konstgjorda tillsatser.
Naturliga produkter, så obehandlade som möjligt.

Det gäller att dosera rätt...

Så istället för att välja ett starkare koncentrat tar du helt enkelt ett par droppar till och kan använda en ren och naturlig produkt med alla naturligt förekommande ämnen i plantan. En bonus med en naturlig CBD olja med låg procent är att den oftast innehåller alla nyttiga ämnen som finns i hampaplantan och ju fler droppar du tar ju mer av de andra nyttiga ämnena för du i dig.

Kan väl också nämna att ju högre procentsats CBD du har i dropparna desto svårare blir det att hitta rätt dosering för just din kropp.
Ofta är det så att man ökar eller minska med 1 droppe i taget för att hitta rätt balans.

Har du en stark olja kan den droppen ta ett alldeles för stort hopp upp eller ner och du missar ditt mål, att hitta din egen personliga dos. Jag hoppas denna text svarade på frågan; vilken CBD procent ska jag välja?

Mer om att dosera rätt mängd...

Den här videon förklarar varför man bör använda en så naturlig tillverkning som möjligt.

22 december, 2015

Brist på Cannabinoider

När du läser om endocannabinoid systemet och dess fantastiska funktioner, så inser du att om du har brist på kroppsegna endocannabinoider så som Anandamide och 2-Arachidonoylglycerol, så bör du för din hälsas skull fylla på med cannabinoider från annan källa.
Brist på endocannabinoider kan ge följande symtom; fibromyalgi, insomnia, depression, MS, cancer, alzheimers, aptit störning, Crohns sjukdom, artros, hormon störningar, inflammationer för att bara nämna en del.
Den bästa källan till cannabinoider är hampan. Hampan innehåller mer än 80 cannabinoider och en mängd andra näringsämnen som tillsammans ger en mycket större effekt än vart och ett ämne för sig. Den så kallade synergieffekten.

Ta till exempel Alzheimers.
Klumpar av protein i hjärnan, kallade beta-amyloidplack, är den primära markören av Alzheimers sjukdom. Forskarna har länge vetat att dessa klumpar stör minnes signaler i hjärnan – men de var inte säker på hur.

Nu har en grupp från Stanford University School of Medicine, spårat effekterna av beta-amyloid plack till aktiviteten hos hjärnans endocannabinoider. Bland många funktioner, har cannabinoider en nyckelroll i minne och inlärning.
Brist på cannabinoider kan vara den mekanism som ger minnes svårigheter i en tidig Alzheimers, säger Daniel Madison, PhD, som har lett studien. Cannabinoider kan vara ny möjlighet för behandling av Alzheimers innan sjukdomen fortskrider, tillägger han.

Resultaten publicerades 18 Juni i tidskriften Neuron.

 

Forskare från Neuroscience Research Australia, föreslår i en studie från 2013, av forskare från Neuroscience Research Australia, att en ingrediens i hampa som kallas CBD kan vara till stor nytta. Teamet, som leds av Tim Karl, PhD, fann att behandling med CBD lett till drastiska förbättringar i minnet hos möss som genetiskt manipulerats för att efterlikna Alzheimers sjukdom.
Ja detta är bara ett exempel på vad brist på cannabinoider kan leda till.

Så se till att fylla på med cannabinoider, för din hälsas skull

31 oktober, 2015

5 fördelar med CBD oljan även för dig som inte är sjuk

Du har säkert läst om vad Cannabidiol (CBD) gör för olika sjukdomar och medicinska tillstånd, så som cancer, epilepsi, inflammationer och många fler.

Men vad kan CBD olja göra för dig som inte är sjuk?

Här följer 5 fördelar med att använda CBD olja fast du inte är sjuk.

 • Ökar din energinivå

Ibland känner man sig bara trött. Du saknar energi för att göra även dom enklaste uppgifterna. Den här kännslan kan du ha ända från du vaknar till du går och lägger dig. Det är klart känner du så här varje dag du vaknar så ska du nog besöka en doktor för att utröna att det inte är något allvarligt med dig.
Men det troliga är att din kropp helt enkelt saknar energi. I så fall kan CBD oljan öka din energi och få dig att känna dig mer pigg och klar under din dag. Det är för att CBD oljan aktiverar ditt endocannabinoid system som i sin tur stärker dom individuella cellerna, som du får denna effekt.

 • Klara av oro och stress

Oro är en känsla som du kan uppleva då och då, särskilt då du oroar dig för något som har stor betydelse för dig. Det är normalt. Men om du känner oro och stress under en längre period eller av saker som normalt inte skulle oroa dig, så kan ditt liv bli negativt påverkat.
En av dom kända effekterna som CBD oljan har genom dess påverkan på endocannabinoid systemet är dess lugnade nervpåverkan och därigenom hjälpen du får med att känna dig mer lugn och harmonisk.

Fördelen med CBD oljan är att du till skillnad mot kemiska preparat som påverkar din lever och njurar, kan ta den under längre tid utan några negativa biverkningar.

 • CBD olja som en antioxidant

Cannabidiol har större antioxidativ påverkan än C och E vitamin.
När din kropp använder syre i olika kroppsprocesser så skapas det ostabila partiklar, så kallade fria radikaler, som har negativa effekter på din kropp.
CBD olja ger din kropp möjlighet att skydda sig mot inflammationer och stress som dessa fria radikaler skapar.

 • CBD olja för viktkontroll

Viktkontroll är egentligen 2 saker, födointag och göra av med energin genom fysisk aktivitet. En av fördelarna med CBD olja är dess förmåga att minska suget efter till exempel mat. Det är också en utmärkt hjälp för en stabil metabolism, vilket är nödvändigt när det kommer till fysik aktivitet.

Oljan är också till hjälp för dig som upplever svårigheter att äta på grund av oro och stess, och kan därför hjälpa dig att äta normalt.

 • Hjälpa till att motverka alkoholens skadeverkan

Alkohol, speciellt när du intar stora mängder, skadar din lever.
Cannabidiol (CBD) har egenskaper som skyddar levern från skador genom att fet och lipider hindras från att lagras i levern, vilket i annars kan leda till cirros.

 

CBD oljans effekter, genom endocannabinoid systemet, är många. Och som du kan se så är det inte bara dom som har olika symtom som har nytta av CBD olja. Du som är frisk kan må bättre och behålla din hälsa genom ett intag av CBD olja.