CBD olja ADHD, är det en bra kombination?

 Läs vad forskarna säger.

 

CBD olja ADHD

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en funktionsvariation som kommer från hjärnans sätt att bearbeta information och reglera beteende.

ADHD är förhållandevis vanligt förekommande och yttrar sig på olika sätt för olika personer och under olika tidpunkter i livet. Som exempel brukar det innebära utmaningar och/eller större variation av intensitet när det kommer till uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet (var för sig eller i kombination med varandra). ADHD kan även innebära en förmåga till hyperfokus och för vissa förknippas med en mycket stark kreativ förmåga.

Forskning visar att Attention Deficit Hyperactivity Disorder kan bero på en brist på dopamin, ett ämne som produceras i hjärnan och är knutet till det centrala nervsystemet. Dopamin är en signalsubstans som brukar kallas glädje hormonet. De vanligaste medicinerna som används för ADHD idag fungerar just genom att öka förekomsten av dopamin i hjärnan. Eftersom CBD stimulerar produktionen av dopamin, bland annat genom att minska nivåerna av Kortisol skulle CBD olja kunna fungera bra för personer med ADHD.

Det är många som använder CBD olja för sin ADHD/ADD. Här kan du läsa hur 263 personer ( 57% kvinnor, 38% män och 4% som inte uppgav kön) upplevde förbättring/försämring av oljan. Personer som rapporterade att de använde CBD olja för ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) rapporterade även att de använde Cannabidiol för andra problem som humörproblem (78%), smärta (68%) och sömnproblem (60%). På samma sätt som personer som använder Cannabidiol för PTSD var det nästan tre gånger fler som använde CBD för alkoholism / missbruk än personer utan dessa problem. Av de 263 personerna som svarade i undersökningen använde nästan alla CBD olja med THC, så kallad fullspektrum CBD olja för sin ADHD. THC fri CBD olja upplevdes inte ha samma positiva effekt.

Verkan CBD olja ADHD

Deltagarna ombads att betygsätta hur CBD påverkade sju vanliga symtom på ADD / ADHD (se tabell nedan), vilket indikerar om symptomet var ett ”mycket bättre”, ”lite bättre”, ”ingen förändring”, ”lite värre” eller ” mycket värre. ”

 

CBD olja ADHD

Fullspektrum olja (eller hampa kapslar) verkade vara till stor hjälp med att koncentrera sig på en uppgift, man rapporterade även minskad distraktion och mindre irritabilitet. Det verkade mindre effektivt för att minimera tendensen att bli av med saker och att skjuta upp uppgifter.

Ett annat litet test

Detta var en mycket liten provstudie på 30 personer med ADHD som fick en fullspektrum CBD olja. Deltagarna utvärderades med avseende på symptomnivåer och IQ-prestanda på standardiserade tester.

Det visade obetydlig förbättring av kognitiv funktion och symtomreduktion och nominell förbättring av impulsivitet och hyperaktivitet. Forskarna uttryckte oro för att deltagarna inte följde instruktioner för att undvika alla andra mediciner eller alkoholanvändning som kunde ha påverkat studieresultaten. Forskningsförfattarna uppgav att deras resultat inte var avgörande.

Slutsummering: Det verkar vara bra för personer som har ADHD att ta en fullspektrum CBD olja eller CBD kapslar som innehåller lite THC.

Vill du läsa mer om CBD olja ADHD så är här länkar till forskningsrapporter
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28576350/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30610198/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32017685/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924977X17302377?via%3Dihub