Kronisk smärta är någonting vi är vana vid att lindra genom att stoppa i oss syntetiskt framtagna preparat. Preparat som tyvärr också ofta medför starka biverkningar. Det mest optimala vore ju om kroppen själv kunde hantera smärta (utan biverkningar).

 

CBD olja fibromyalgi
Smärta har vi alla upplevt, men det brukar gå över efter en tid, men när du har haft din Smärta i över 12 månader kallas den kronisk. 20% av världens befolkning lider av kronisk Smärta, utav dessa är det 60% kvinnor som lider av Smärta.

Opiater är de vanligaste medicinerna Smärta, även om det inte upplevs så effektivt.

Endocannabinoidsystemet reglerar hur vi hanterar Smärta samt reglerar smärt signaler i centrala nervsystemet. Då är det inte så konstigt att vi genom historien har använt cannabis preparat som smärtlindring. Det äldsta dokumentet som beskriver Cannabis mot Smärta är 4700 år gammalt.

Kroppen har många olika receptorer och CBD tros interagera med CB1 och CB2 receptorer. De här receptorerna kan man bland annat hitta i centrala nervsystemet och i det perifera nervsystemet. Det exakta sättet som CBD påverkar CB1 receptorerna i hjärnan är inte riktigt klargjort ännu, men det kan påverka serotonin signaler. Serotonin spelar en stor roll i vår mentala hälsa. Låg nivå av serotonin förknippas ofta med personer som lider av depression. I en del fall kan låg nivå av serotonin också orsaka ångest och oro.

 

Den vanliga behandlingen för låg nivå av serotonin är SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor), som t.ex. receptbelagda läkemedel innehållande sertralin (t.ex. Zoloft och Oralin) eller fluoxetine (t.ex. Fontex, Prozac, Fluctin m.m.).Det finns en hel del rapporter om att personer med ångest kan hantera sina problem med CBD istället för en SSRI. CBD olja är dock inte testat som ett läkemedel och man bör alltid prata med sin läkare innan man tar bort någon utskriven medicinering.

Ett annat litet test med CBD olja för ADHD

Detta var en mycket liten provstudie på 30 personer med ADHD som fick en fullspektrum CBD olja. Deltagarna utvärderades med avseende på symptomnivåer och IQ-prestanda på standardiserade tester.

Det visade obetydlig förbättring av kognitiv funktion och symtomreduktion och nominell förbättring av impulsivitet och hyperaktivitet. Forskarna uttryckte oro för att deltagarna inte följde instruktioner för att undvika alla andra mediciner eller alkoholanvändning som kunde ha påverkat studieresultaten. Forskningsförfattarna uppgav att deras resultat inte var avgörande.

CBD olja ADHD slutsummering: Det verkar vara bra för personer som har ADHD att ta en fullspektrum CBD olja eller CBD kapslar som innehåller lite THC.

Vill du läsa mer om CBD olja för ADHD så är här länkar till forskningsrapporter
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28576350/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30610198/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32017685/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924977X17302377?via%3Dihub