Kan man använda CBD olja mot cancer ?

Läs vad forskarna säger.

 

CBD olja mot cancer

CBD olja och cancer samt olika symtom?

Det finns många som använder Cannabidiol olja mot cancer men att påstå att någonting kan bota cancer är känsligt och man ska vara mycket försiktig med göra ett sådant uttalande. Cancer är ett stort begrepp med många olika varianter. Symtomen varierar baserat på vilken typ av cancer men inkluderar ofta smärta, trötthet, illamående och viktminskning.
Det vi kanske kan hjälpa till med här är att upplysa om andra personer som fått lyckade resultat i behandlingen mot sin cancer när de använt naturlig CBD olja. Vi kan också upplysa om den forskning som finns inom det här området. Du avgör sedan själv om det här kan vara någonting för dig att testa.
Vid användande av CBD olja mot cancer för behandling, rekommenderar vi att du gör det i samråd med din läkare.

Det kommer fler och fler rapporter som visar att cannabinoider kan minska cancerns tillväxt, hämmar bildandet av nya blodkroppar som göder en tumör, och hjälp mot smärta,illamående, trötthet och andra biverkningar som associeras med denna hemska sjukdom. En rapport från 2005 som publicerades i Mini-Reviews in Medicinal Chemistry gick så långt att cannabinoider “representerar en ny sorts anticancer medicin”.

En studie som publicerades i Breast Cancer Research and Treatment, publicerade forskaren Sean McAllister och hans medarbetare en detaljerad rapport hur cannabidiol (CBD) dödar bröstcancer celler och förstör maligna tumörer genom att stänga av signal molekylen i ID-1 genen, ett protein som verkar spela roll i cancer cellers utveckling.

ID-1 genen är aktiv när celler utvecklas under vår tid i livmodern, men efter vi föds stängs den av och ska så förbli. Men vid speciella bröstcancer och andra typer av metastatisk cancer blir ID-1 genen aktiv igen.
Även om ID-1 genen inte är hela orsaken till dessa cancer och inte är en faktor i majoriteten av cancer, är avstängning av genen en väg att behandla dessa cancer sorter.

 

CBD olja mot cancer

CBD olja mot cancer positiv påverkan?

En publication i Anticancer Research rapporterade att CBD hade positiv påverkan på överlevnad hos personer som hade diagnostiserats med maligna hjärntumörer, vilka har en genomsnittlig överlevnad på omkring 14 till 16 månader. I studien deltog nio personer med hjärntumör som gavs en daglig dos av 400 mg CBD tillsammans med deras vanliga behandling. När studien publicerades 22 månader senare, var alla utom en fortfarande i livet.

CBDs anticancer fördelar verkar i många cancer typer. En forskningsrapport från 2020 som publicerades av ett forskar team i Portugal, konstaterade att “CBD anticancer egenskaper har konstaterats i många prekliniska studier för många olika typer av cancer”.

CBD kan också hjälpa att lindra bieffekterna av cancerbehandlingar såsom kemoterapi. I en studie från 2019 genomförd av Project CBD med folk som tog CBD olja mot cancer, rapporterade majoriteten att CBD var mest hjälpsamt för att lindra illamående och kräkningar. Många deltagare fann CBD hjälpsamt för aptiten och mer energi.

CBD må vara en viktig del av en cancerbehandling men det är endast en del av många åtgärder som behövs, såsom t.ex. sluta med socker och snabba kolhydrater som göder cancer, stärka immunförsvaret med bra tillskott som c-vitamin m.m., ändra sina tankar till mer positiva samt givetvis en bra behandling från den traditionella vården.

Så här säger användarna om Cannabidiol olja mot cancer !

Fler uttalanden från testpersoner med cancer:

Project CBD har satt samman en mycket bra genomgång av hur CBD kan vara verksamt inom olika typer av cancer. Du hittar den genomgången på: https://www.projectcbd.org/cancer

Har du vänner som skulle kunna ha nytta av den här informationen?Dela gärna…

Länkar till mer info om CBD och CBD olja mot cancer nedan :

General

Lung

Prostate / Colon

Breast

Glioblastoma / Brain

Leukemia

Skin

Kaposi Sarcoma

Endocrine

Bladder

Pain

Du kan läsa fler kundupplevelser genom att ladda ner vår PDF där riktiga användare berättar om hur dom upplever att CBD olja mot cancer och andra hampaprodukter  hjälper till i livet.