CBD-olja och cancer

Att påstå att någonting kan bota cancer är känsligt och man ska vara mycket försiktig med göra ett sådant uttalande.
Cancer är ett stort begrepp med många olika varianter.
Det vi kanske kan hjälpa till med här är att upplysa om andra personer som fått lyckade resultat i behandlingen mot sin cancer när de använt CBD olja.
Vi kan också upplysa om den forskning som finns inom det här området.

Du avgör sedan själv om det här kan vara någonting för dig att testa.

Vid användande av CBD droppar för behandling mot cancer rekommenderar vi att du gör det i samråd med din läkare.


Mats Larsson berättar här om sin resa med cancer och upplevelser av CBD-olja:


Project CBD har satt samman en mycket bra genomgång av hur CBD kan vara verksamt inom olika typer av cancer.
Du hittar den genomgången på: https://www.projectcbd.org/cancer


Har du vänner som skulle kunna ha nytta av den här informationen?
Dela gärna...


Länkar till mer info om CBD och cancer

General

Lung

Prostate / Colon

Breast

Glioblastoma / Brain

Leukemia

Skin

Kaposi Sarcoma

Endocrine

Bladder

Pain