CBD-olja och Fibromyalgi - expertpanelen diskuterar

Här är 3 experter på CBD som behandlat tusentals personer. I den här filmen diskuterar de upplevelser från personer som behandlats med CBD i syfte att lindra Fibromyalgi.

Informationen är hämtad från en 3 tim lång summit av Green Flower. Mycket bra info om CBD.
Panelen består av Leonard Leinow - Synergy Wellness, Dr. Allan Frankel - Greenbridge Medical samt Alison Ettel - Treat Well Health.

Notering. I filmen pratar experterna om både CBD baserad på Hampa och på Cannabis. I Sverige är det bara lagligt med CBD från Hampa och med en mycket låg halt av THC.

Hjälp fler...

Dela gärna inlägget så att vi får möjlighet att hjälpa fler må bättre!

0 shares

För ordningens skull...
Eftersom CBD olja ännu inte är klassat som läkemedel får vi aldrig påstå att det botar någon sjukdom. Vi upplyser och informerar om studier och forskning samt delar med oss av uttalanden/upplevelser från personer som använder CBD olja. Du dra sedan dina egna slutsater och gör din egen bedömning. 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: