CBD olja och hälsa

För ordningen skull måste vi börja med att nämna att vi i enlighet med de lagar och förordningar som finns i Sverige inte får påstå att CBD olja kan bota några sjukdomar. 
Det vi däremot gör är att förmedla upplevelser från de personer som tar CBD olja samt hänvisa till de studier som finns omkring CBD, Hampa och det endocannabinoida systemet.
Du får själv sedan dra dina egna slutsatser om det här kan vara någonting som kan få dig att må bättre.

Påverkar otroligt många områden...

Vi är normalt sett vana vid att det vi äter påverkar oss på ett fåtal olika områden. Precis som med läkemedel som man oftast tar mot en specifik sjukdom eller åkomma.
Det kan därför vara svårt i början att ta till sig det vi här skriver om CBD olja då det påverkar våra kroppar på så otroligt många punkter.
För att förstå hur det fungerar kan jag rekommendera att du även tittar på filmerna om det endocannabinoida systemet.

Vetenskaplig forskning har visat att CBD kan vara terapeutiskt för många tillstånd, inklusive (men inte begränsat till) kronisk smärta, cancer, ångest, diabetes, epilepsi, reumatoid artrit, PTSD, sömnstörningar, alkoholism, hjärt-kärlsjukdom, antibiotikaresistenta infektioner, och olika neurologiska åkommor.

De blå prickarna är CBD.

CBD Olja har använts för att lindra symptom i samband med ångest, bipolär sjukdom, kolit, diabetes, epilepsi, hjärtsjukdomar, multipel skleros, illamående, Parkinsons sjukdom, reumatoid artrit, schizofreni, inflammation i levern, och det har i klinisk forskning visat sin effektivitet i att hindra cancercellernas tillväxt.

Oljan har visat sig effektiv vid behandling av kramper och social ångest. Oljan tenderar att lugna och kan fungera som ett antidepressivt medel, vilket ökar användarens förmåga att hantera social stress. Oljan lindrar en mängd sjukdomar, inklusive de som anges ovan. Smärtlindring är en annan anledning till att använda denna olja.

Reglerande funktion

Eftersom CBD olja har en reglerande funktion gentemot kroppens Endocannabiniol systemet, så är min slutsats att CBD oljan är allmänt stärkande och bra för många kroppsliga problem. Men där den enligt forskningen har störst effekt är på känslomässig och psykisk ohälsa.