CBD-olja och kronisk smärta

Kronisk smärta är någonting vi är vana vid att lindra genom att stoppa i oss syntetiskt framtagna preparat. Preparat som tyvärr också ofta medför starka biverkningar.

Det mest optimala vore ju om kroppen själv kunde hantera smärta (utan biverkningar).
I filmen här förklaras hur kroppens eget system fungerar, och hur många skulle kunna dra ner på starka läkemedel om de aktiverar sitt eget system. 

Hjälp fler...

Dela gärna inlägget så att vi får möjlighet att hjälpa fler må bättre!


Några av våra källor:

För ordningens skull...
Eftersom CBD olja ännu inte är klassat som läkemedel får vi aldrig påstå att det botar någon sjukdom. Vi upplyser och informerar om studier och forskning samt delar med oss av uttalanden/upplevelser från personer som använder CBD olja. Du dra sedan dina egna slutsater och gör din egen bedömning.