CBD-olja och sömnproblem

Länkar till sidor och forskning om sömnproblem och CBD . informationen är från  http://www.projectcbd.org/
Denna informationen är till för att du själv ska bilda dig en uppfattning. Vi påstår inte att CBD olja botar någon sjukdom. Du ska alltid kontakta din läkare eller någon annan sakkunnig person innan du påbörjar en kur eller tar något naturmedel

Sömnproblem

Sleep

In the United States, approximately 70 million people suffer from insomnia, insufficient sleep or another sleep disorder. CBD has been mistakenly described as sedating. In modest doses, CBD is mildly alerting. Cannabidiol activates the same adenosine receptors as caffeine, a stimulant. But several patients with sleep issues report that ingesting a CBD-rich tincture or extract a few hours before bedtime has a balancing effect that facilitates a good night’s sleep.