Endocannabinoidsystemet
och cannabidiol (CBD)

CBD-olja är en olja som utvinns av industrihampa. En växt som odlas framförallt i Europa och även i Sverige. Till skillnad från cannabis-olja innehåller CBD-olja ingen THC (eller väldigt lite, under 0,2%). Det är THC som ger psykoaktiva effekter och är anledningen till att man blir ”hög” när man röker cannabis. Cannabidiol (CBD) har ingen psykoaktiv effekt som THC har.

Cannabidiol (CBD) är en av minst 85 aktiva cannabinoider som identifierats i hampan. CBD bedöms ha större användningsområde inom hälsa än tetrahydrocannabinol (THC).

CBD-oljan har länge studerats av vetenskapen men det är först nu på senare tid som intresset har växt. Det finns en mängd vetenskapliga artiklar och publikationer på nätet om man söker på ”CBD oil” eller ”cannabidiol”. Här i Sverige är i skrivande stund intresset ganska litet men det väntas öka enormt när de fantastiska hälsoeffekterna av CBD-oljan blir vanligare kännedom.

Läser man artiklar om CBD så finner man att det verkar hjälpa mot flera olika besvär, såsom depression, oro och ångest, Alzheimers, olika former av beroende, Chrons och andra tarmsjukdomar, diabetes, fibromyalgi, humörstörningar, multipel skleros, osteoporos, Parkinsons, PTSD, stress, sömnproblem och cancer.

Hur kan CBD hjälpa på så många olika plan? Hur kan det ge både palliativ och läkande åtgärder? Hur kan det vara så säkert samtidigt som den erbjuder sådana kraftfulla effekter? Sökandet att besvara dessa frågor har lett forskarna till upptäckten av ett tidigare okänd fysiologiskt system, en central del av hälsa och läkning av varje människa och nästan alla djur: det endocannabinoida systemet. För att förstå hur CBD samverkar med din kropp har vi nedan summerat en del information om kroppens endocannabinoidsystem.

Det endocannabinoida systemet

Den endogena cannabinoidsystemet, uppkallat efter den växt som ledde till dess upptäckt, är kanske det viktigaste fysiologiska system som deltar i att etablera och upprätthålla människans hälsa. Endocannabinoider och dess receptorer finns i hela kroppen: i hjärnan, organ, bindväv, körtlar och immunceller.

Endocannabinoider är naturligt förekommande föreningar som finns i den mänskliga kroppen. De har varit där i 600.000 år eller längre men vi har aldrig tidigare lagt märke till det! En av de märkliga sakerna med endocannabinoider är deras slående likhet med de aktiva ingredienserna i hampa som kallas fyto-cannabinoider. Det var forskarnas nyfikenhet att förstå den exakta mekanismen genom vilken cannabis verkar i kroppen som ledde till upptäckten av det endocannabinoida systemet, för lite mer än ett decennium sedan.

I varje vävnad utför cannabinoidsystemet olika uppgifter, men målet är alltid detsamma: homeostas, alltså upprätthållandet av en stabil inre miljö, på varje nivå av biologiskt liv – från sub-cellulära nivåer till hela organismen. Exempel: cannabinoidsystemet reglerar en process där cellen förstör sig själv och återvinns, som en del av en cells livscykel. Även om denna process håller normala celler vid liv, så att de kan bibehålla en balans mellan syntes, degradering och efterföljande återvinning av celler, så har den en dödlig effekt på maligna tumörceller. Detta får tumörcellerna att konsumera sig själva i ett programmerat cellulärt självmord. Döden av cancerceller främjar naturligtvis homeostas och överlevnad för hela organismen.

Vetenskapen om det endocannabinoida systemet har utvecklats väldigt mycket under de senaste åren. Medvetenheten om att endocannabinoidsystemet är det största systemet för signalsubstanser i den mänskliga kroppen är stor. Det reglerar avkoppling, aptit, sömn, minne, och som noterats av den italienska vetenskapsmannen Vincenzo Di Marzo, även vårt immunförsvar.

De endocannabinoider som finns naturligt i bröstmjölk är avgörande för korrekt mänsklig utveckling och har nästan identiska effekter som cannabinoider som finns i hampa.

Allmänt accepterat, efter dess upptäckt 1995, är att endocannabinoidsystemet har kraft att läka och balansera de andra systemen i kroppen genom att slå på eller stänga av gener. Cannabinoider har nyckeln som låser upp receptorer i hjärnan och immunsystemet. De utlöser också potenta helande och smärtstillande effekter.

Den senaste forskningen och den ökade kunskapen om cannabinoider och endocannabinoider gör att många experter nu talar om att sjukdomarna som dagens medicin har svårt att råda bot på kan vara symptom av en obalans i kroppens endocannabinoida system och att det kan råda en neurokemisk obalans även i denna delen av människans komplexa kropp.

Endocannabinoidsystemet kommunicerar med kroppens olika system, vilket ger en samordning mellan olika celltyper.

På platsen för en skada ser man exempelvis en minskning av cannabinoider på grund av receptorernas reglerande funktion på den skadade vävnaden. Nervceller stabiliseras för att förhindra överdriven smärta och lugnar närliggande immunceller för att förhindra frisläppandet av pro-inflammatoriska substanser. Cannabinoiderna har alltså tre olika verkningsmekanismer på tre olika celltyper för ett enda syfte, att minimera smärta och komplikationer som orsakats av skadan.

Endocannabinoidsystemet, med dess förmåga att kommunicera med vårt immunförsvar, nervsystem och alla kroppens organ, är bokstavligen en bro mellan kropp och själ. Genom att förstå detta system börjar vi se en mekanism som förklarar hur medvetandetillstånd kan främja hälsa, eller sjukdom.

Förutom att reglera vår interna och cellulära homeostas påverkar även cannabinoider en persons relation med den yttre miljön.

Socialt förändrar balanseringen av endocannabinoidsystemet tydligt mänskligt beteende, ofta genom främjande av kommunikation, humor och kreativitet. Cannabinoider kan påverka en persons öppenhet och förmåga att gå bortom begränsande tankemönster och beteenden från tidigare situationer. Att omforma dessa gamla mönster är en viktig del av hälsan och tillfrisknandet.

Vad är cannabinoidreceptorer?

Från sjögurkor till ryggradsdjur delar vi alla det endocannabinoida systemet som en viktig del av livet och anpassningen till miljöförändringar. Genom att jämföra genetik av receptorer i olika arter har forskare uppskattat att det endocannabinoida systemet utvecklats i primitiva djur under hela 600 miljoner år.

Även om det kan tyckas att vi vet en hel del om cannabinoider, så har över tjugotusen vetenskapliga artiklar precis börjat belysa ämnet. Det finns troligen stora luckor i vår nuvarande kunskap om komplexiteten i samspelet mellan olika cannabinoider, celltyper och system. Det utmanar forskarna till att tänka på fysiologi och hälsa på nya sätt.

Följande korta översikt sammanfattar vad vi vet.

Cannabinoidreceptorer är närvarande i hela kroppen, inbäddade i cellmembran, och tros vara fler i antalet än något annat receptorsystem. När cannabinoidreceptorer stimuleras blir en mängd olika fysiologiska processer följden. Forskare har identifierat två cannabisreceptorer: CB1, som främst förekommer i nervsystemet, bindväv, körtlar och organ; och CB2, som finns främst i immunsystemet och dess tillhörande strukturer. Många vävnader innehåller både CB1- och CB2-receptorer. Forskare spekulerar att det kan finnas en tredje cannabinoidreceptor som väntar på att upptäckas.

Endocannabinoider är de ämnen vår kropp naturligt tillverkar för att stimulera dessa receptorer. De två mest välkända av dessa molekyler kallas anandamid och 2-arachidonoylglycerol (2-AG), som har en lokal verkan och kort halveringstid innan de bryts ned av enzymerna fettsyraamid-hydrolas (FAAH) och monoacylglycerol-lipas (MAGL).

Phytocannabinoider, eller i dagligt tal cannabinoider, är växtsubstanser som stimulerar cannabinoidreceptorerna. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) är det mest psykoaktiva och säkerligen den mest kända av dessa ämnen men andra cannabinoider såsom cannabidiol (CBD) och cannabinol (CBN) vinner intresse av forskare på grund av en mängd olika läkande egenskaper.

Intressant är att hampan använder cannabinoiderna till att främja sin egen hälsa och förebygga sjukdomar. Cannabinoider har antioxidativa egenskaper som skyddar bladen och blommande strukturer från ultraviolett strålning – cannabinoider neutraliserar de skadliga fria radikaler som genereras av UV-strålar och skyddar därför cellerna. Hos människor orsakar fria radikaler åldrande, cancer och försämrad läkning. Antioxidanter som finns i växter har länge framhållits som naturliga kosttillskott för att förhindra skador från fria radikaler.

Det endocannabinoida systemet och god hälsa

En sak är klar: ett funktionellt cannabinoidsystem är viktigt för hälsan. Från embryot i vår mammas livmoder, till den åldrande människan, hjälper endocannabinoider oss att överleva i en snabbt föränderlig och allt mer fientlig miljö. När man förstod detta började man undra: kan en individ förbättra sitt cannabinoidsystem genom att ta kompletterande cannabinoider? Kan man då behandla symptom och bota sjukdomar? Kan cannabinoider hjälpa oss att förhindra sjukdom och främja hälsa genom att stimulera ett gammalt system som är fastprogrammerat i oss alla?

Jag tror att svaret är ja. Forskning har visat att små doser av cannabinoider från hampa kan skicka signaler till kroppen att skapa fler endocannabinoider och bygga fler receptorer. Det är därför det kan ta tid innan man upplever effekt av t.ex. CBD-olja. Fler receptorer ökar en persons känslighet för cannabinoider vilket betyder att man så småningom behöver mindre doser för att uppnå effekt. Jag tror att små, regelbundna doser av cannabinoider kan fungera som en booster för våra mest centrala fysiologiska helande system.

Så, är det möjligt att extrakt och oljor från hampa kan vara det mest användbara hälsomedlet för att behandla de mest skilda mänskliga sjukdomarna och tillstånden? Kan det vara en komponent i förebyggande hälsovård och ett adaptivt stöd i vår alltmer giftiga och cancerframkallande miljö?

Hur du aktiverar ditt cannabinoidsystem

Det bästa sättet att aktivera ditt cannabinoidsystem är med Cannabidiol (CBD), eftersom CBD aktiverar kroppens produktion av de egna endocannabinoiderna. THC aktiverar receptorn CB1 och CBN aktiverar receptorn CB2.

Att aktivera och balansera kroppens egna endocannabinoider är mer logiskt eftersom kroppen är intelligent och man riskerar därför inte någon överaktivitet.

Vetenskaplig forskning har visat att CBD kan vara terapeutiskt för många tillstånd, inklusive (men inte begränsat till) kronisk smärta, cancer, ångest, diabetes, epilepsi, reumatoid artrit, PTSD, sömnstörningar, alkoholism, hjärt- och kärlsjukdom, antibiotikaresistenta infektioner och olika neurologiska åkommor.

.

De flesta användare märker att något händer i kroppen!

Här en person som fått bättre sömn:

Jag har snart testat CBD olja i en månad. jag märkte snabbt hur mycket bättre jag sover om nätterna och vad energetisk jag blir på dagen. magkatarren är helt bort vilket gör att jag inte behöver knappra omeprazol. detta är ett mirakel kur. A.D

Det är mycket vanligt att man får bättre sömn och sover djupare. Oljan påverkar också oftast ångest positivt. Här följer en persons berättelse om hur hon upplevt verkningarna av oljan redan efter en vecka:

Hej ! Jag har använt Cbd-oljan ca en vecka. Jag lider av OCD med till största delen besvär av tvångstankar och stark ångest som resultat av det. Min upplevelse av oljan är positiv. Stämningsläget är förhöjt, vissa dagar mer andra dagar mindre. Mindre ångest, men tvångstankarna kvarstår. Sömnen är förbättrad, vaknar inte längre många gånger under en natt. Doseringen är 25 droppar 3ggr per dygn. Jag har tänkt höja dosen. Sami

Något annat som också brukar påverkas är kroppens cirkulation och känslor av myrkrypningar. Camilla har också bara använt oljan en kort tid och inte ännu kommit fram till hur mycket hon skall ta och när:

Men något jag måste berätta från i förrgår är ju om mina ”kribblingar” eller krypningar i skelettet. Hade en riktigt dålig dag då. Det kryper i skulderblad och i skelettet ut i armarna. Jag tog då bara oljan 2 ggr/dag. Så när jag tog min kvällsdos tog det ca 45 min-1 tim så var krypningarna BORTA!? Om jag bara hade vetat det tidigare på dagen :-). Ska genast dosera nästa gång det kryper och se om jag får samma effekt…. spännande! Camilla

Vi har också sett att oljan minskar inflammationer i kroppen. Bernt har upplevt en kraftig förbättring på en kort tids användning av oljan:

Hej
Mår alldeles förträffligt har inte gjort det på många år. Inflammationen i ryggmusklerna är borta, lederna känns mycket bättre, huvudvärken är inte borta men på en behagligare nivå. (Tror att det måste vara lie högre THC halt framförallt när det gäller olika smärttillstånd). Har halverat medicinen för Rest Less Legs, jag sover jättebra mycket piggare på dagarna, är mindre irriterad mot min omgivning. Men det höga blodtrycket måste jag ta medicin för, drar jag ner på medicinen går trycket upp synd hade hoppats att kunna sluta med den.
Jag tar cirka 3*15-20 droppar / dag verkar som en bra nivå.Mvh
Bernt

Det är också vanligt att man känner sig piggare och mer harmonisk:

Hej! Jag har nu tagit dropparna i en vecka, och jag känner stor skillnad!!!
Jag är pigg, inte speedad, utan vaken (!) Jag känner mig lugn, mindre katastroftankar, mindre tvång och jag känner mig ganska harmonisk. Inte samma ångest eller oro.Trodde inte man skulle märka skillnad så fort! Cecilia

Många får mer energi på dagen och sover samtidigt bättre på natten. Anette kommer säkert att komma fram till en dos där hon har lättare att somna. Hon har också fått mindre inflammationer och smärtor:

Hej, är nu inne på 4:e flaskan och mår alldeles utmärkt. Jag har så mycket energi så ett problem är att jag inte kan sova alls knappt. Jag jobbar 7 dagar i veckan och har gjort det ett tag. Men jag blir inte tillräckligt trött för att kunna sova utan det blir insomningspiller.
Jag har sedan i förrgår gått ned till 20 droppar 3ggr/dag. Har haft 25 3ggr/dag i ett tag nu.
Mycket smärta har försvunnit och värken i min atros tå och höft är nästan borta.
Jag tror vän att inflammationer har gått ur kroppen. Allt detta gör ju att man får mer energi.
Tack för en fantatstisk produkt.
MVH
Anette

Mycket av det du har läst här stämmer med min egna erfarenhet efter fem månaders regelbunden använding av CBD-olja. Jag känner mig piggare och klarare med en föryngrande effekt och mindre tjatter i huvudet. Det är dessutom lättare att meditera och framförallt har jag nu mindre stress.
Kenneth

Som du nu förstår kan ett balanserat endocannabinoidsystem ha stor betydelse för din hälsa.

OBS! Du ska alltid rådfråga medicinska experter innan du påbörjar en kur med olika kosttillskott.