19 maj, 2014

Hampa

Hampa (Cannabis sativa) är en mycket tålig och snabbväxande ettårig ört med fingrade, tre till nioflikiga blad. Hampa är en av de äldsta och mest härdiga kulturväxterna, med en förmåga att växa på näringsfattiga jordar i de flesta klimatzoner, och på höjder upp till 3 000 meter över havet. Den kan i gynnsamma fall bli nio meter hög. I Sverigeväxer den till omkring två meters höjd. Arten är tvåbyggare och har han- respektive honblommor på olika plantor.

Historik

Hampa har odlats och förädlats åtminstone sedan 4 000 år f.Kr., både för fibrernas skull men även för vissa medicinska syften. Drogbruket – det rekreationella, religiösa och mer utvecklande medicinska – uppkom i Indien efter att plantan importerats från Kina, och omnämns som tidigast i religiösa skrifter som daterar sig cirka 1 500-2 000 år f.Kr. I Europa har hampan historiskt används för fibrernas skull. Den hampa som odlades i Europa i början av 1900-talet saknade, enligt 1912 års upplaga av Nordisk Familjebok[2], nästan alldeles de narkotiska egenskaper som utmärkte det som då kallades för indisk hampa, det vill säga cannabis. De psyko- och neuroaktiva substanserna kallas med ett gemensamt namn för cannabinoider. Den mest aktiva substansen är tetrahydrocannabinol, ofta förkortat THC.

Använding

Som kulturväxt har hampan många potentiella användningsområden. Innan syntetmaterial blev tillgängliga var växtens fibrer ofta använda som råmaterial vid tillverkning av rep, säckar och nät. På grund av konkurrens från andra typer av fibrer som var billigare eller mindre arbetskrävande så upphörde nästan odlingen av hampa i många delar av Sverige redan före 1920-talet.

Hampasorter som primärt används för sina fibrers skull karaktäriseras av långa stjälkar och klent grenverk. En av dessa högväxande varianter kallas Futura. Efterfrågan på dessa fibrer har de senaste decennierna ökat, bland annat då man tagit fram nya beredningsmetoder, som även gör fibrerna lämpliga för textilindustri[3]. Ur växtens frön kan man utvinna hampolja, vilken kan användas vid framställning av matolja[4]smörjmedeltvålschampo,[5] och sombränsle[6]. Delar av växten har länge konsumerats på grund av deras psykoaktiva egenskaper, ett bruk som på många håll är olagligt och därför inneburit långtgående restriktioner vad gäller hanteringen av växten i samband med dess övriga användningsområden. Hampa är även intressant som biobränsle i form av briketter och som möjlig snabbväxande råvara i etanolframställning från cellulosa. Hampafibrer hålls fortfarande för att vara starka och tåliga. En av nackdelarna med tågvirke av hampa att hampan är känslig för röta och måste behandlas med tjära. Den kallas då drevgarn.[7] Hampans känslighet gjorde att hampan fick konkurrens av bland annat manilla, som är en helt annan växt även om den ibland kallats för manilahampa (eller manillahampa).

Frukten, en liten nöt som kallas hampafrö, tillhör en varietet med obetydligt innehåll av THCCellulosainnehållet i hampa är mellan 32 och 38%.[8] I Sverige och många andra länder delar man upp hampafröna i två “sorter”, den ena “sorten” är den, ofta olagliga att odla, som nästan uteslutet används för att odla upp hampaplantor för att slutligen framställa drogen cannabis, den andra “sortens” fröer, industrihampafröna, används för att odla hampa till industriellt bruk, tillverkning av rep etc, den sistnämnde “sorten” är ofta laglig att odla men i många länder måste tillstånd sökas av ansvarig myndighet (i Sverige är det Jordbruksverket som ansvara för industrihampaodlingar). THC-innehållet i industrihampa får aldrig överstiga 0,2%. Värt att nämnas är att det inte går att få något rus av att bruka industrihampa. I Sverige är det lagligt att inneha fröer, oavsett sort. Fågelfrö i olika blandningar som köpes i dagligvaruhandeln innehåller ofta frön från industrihampa.

Inom EU odlades hampa år 2010/2011 på cirka 11 000 hektar. Det var en minskning jämfört med föregående år. 66% av arealen fanns i Frankrike.

Hampa i Sverige

Hampa odlas i Sverige på cirka 130 hektar enligt Jordbruksverket.[10]

Mellan 1971 och 2005 var all odling av Cannabis sativa förbjuden i Sverige. Det är lagligt för jordbrukare att odla vissa sorter av så kallad industrihampa med en THC-halt lägre än 0,2 procent. Olagliga sorter kan innehålla 1-23% THC. Odling är tillåten om sorterna är upptagna på Jordbruksverkets lista över godkända hampor och jordbrukaren varje år i förväg ansöker om så kallat gårdsstöd för denna odling.[11] Ett annat villkor är att fastigheten måste ha minst 4 hektar jordbruksmark. Tillstånd ges normalt aldrig för att odla enstaka plantor.

Innehav av industrihampa klassas aldrig som narkotikabrott, oavsett användningsområde

Text från http://sv.wikipedia.org/wiki/Hampa

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: