Hur cannabidiol (CBD) kan användas vid behandling av ångest

Även om vi normalt sett inte ser ångest som något önskvärt är det faktiskt ett adekvat sätt att hjälpa oss mot hot mot oss eller våra käraste. Dessa reaktioner underlättar att identifiera och avvärja potentiella hot och kan dessutom motivera oss att ta kontroll över vår situation (arbeta snabbare, betala räkningar, förbättra relationer osv). Men om vi inte klarar av att hantera dessa naturliga reaktioner på ett bra sätt kan de bli kontraproduktiva och påverka vårt arbete och relationer negativt istället. Detta kan leda till kliniskt diagnostiserbara, ångestrelaterade symptom.

Vi har alla hört talesättet "stress dödar." Det är sant!

Missa inte fler artiklar om CBD och oro, ångest, depression, stress etc. längs ner på sidan.
Det finn​s bl.a. en mycket intressant artikel från en person som fått sitt liv tillbaka.

Ångestrelaterade störningar påverkar en enorm del av befolkningen - 40 millioner vuxna (18%) i USA, 18 år eller äldre.
För att tackla detta har läkemedelsföretag utvecklad en uppsjö av medel mot ångestrelaterade symptom, från selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som Prozac och Zoloft till lugnande medel (den mest populära klassen är bensodiazepiner som Valium och Xanax).

Även om dessa kan vara effektiva för många fungerar de inte för alla.

Vissa patienter känner ingen stor förbättring eller lider av biverkningarna. Dessutom kan lugnande medel som Valium och Xanax vara mycket beroendeframkallande. Det är uppenbart att alternativa behandlingar är berättigade.
Kan cannabidiol (CBD), den mest framträdande icke-psykoaktiva beståndsdelen i cannabis, ge ett livskraftigt alternativ för nuvarande tillgängliga ångestläkemedel?

Det verkar så!

Under de senaste åren har CBD genererat ett enormt intresse bland konsumenter, kliniker och forskare.
Varför?
Förutom att det har bevisats att CBD motverkar många av THCs negativa effekter tyder också flertalet djurstudier och ackumulerade bevis från experimentella, kliniska och epidemiologiska studier på människor på att CBD har kraftiga ångestdämpande egenskaper. Administrerat akut (“efter behov") verkar det vara ett säkert och väl tolererat sätt att behandla ett antal ångestrelaterade störningar såsom:

 • Panikångest
 • Tvångstankar (OCD)
 • Social fobi
 • Post-traumatisk stress (PTSD)
 • Generell ångest (GAD)
 • Mild till måttlig depression

Hur fungerar CBD?

CBD påverkar ett flertal receptorer i hjärnan vilket förklarar varför det kan vara effektivt vid behandling av ångest.
Innan vi startar är det viktigt att notera att de flesta undersökningar som beskriver hur CBD fungerar är preklinisk och baserad på djurstudier. Människor är inte möss och resultaten från djurstudier går inte alltid att överföra på människor. Förkliniska studier ger oss dock en insikt om att vi rör oss i rätt riktning:

5-HT1A-agonist: 

5-HT1A är en subtyp av serotoninreceptorn, vilken är viktigt eftersom ångest och depression ibland kan behandlas med läkemedel som riktar sig mot serotoninsystemet. Därför utvecklade läkemedelsföretag selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som Prozac och Zoloft. 

SSRI:er arbetar genom att blockera reabsorption av serotonin i hjärnan, vilket ökar tillgängligheten av serotonin i det synaptiska systemet. Detta hjälper hjärncellerna att överföra mer serotoninsignaler vilket kan minska ångest och förbättra humöret i vissa fall (även om den fullständiga biologiska grunden för detta är mer komplicerad och inte helt förstådd).

På samma sätt som SSRI kan CBD öka signalerna genom serotoninreceptorer. I en djurstudie fann spanska forskare att CBD förbättrar 5-HT1A-överföringen och kan påverka serotonin snabbare än SSRI. Forskare noterade:

"Det snabba påbörjandet av antidepressiva verkningar hos CBD samt den samtidiga anxiolytiska (ångestdämpande) effekten skulle kunna lösa några av huvudbegränsningarna för nuvarande antidepressiva terapier."

Hippocampal neurogenes: 

Hippocampus är ett stort hjärnområde och spelar en viktig roll i en rad hjärnfunktioner. Det är mest känt för sin roll för minnesbildning och kognition.
Hjärnröntgen hos patienter som lider av depression eller ångest visar ofta en förminskad hippocampus, och framgångsrik behandling av depression är förknippad med produktionen av nya neuroner (neurogenes) i hippocampus.

En djurstudie på möss visade att en upprepad administrering av CBD kan hjälpa hippocampus att generera neuroner, vilket kan vara positivt för behandling av ångest eller depression.
Forskning visar att både SSRI och CBD kan främja neurogenes. Detta är viktigt eftersom bevis tyder på att allvarligt nedsatt neuronal plasticitet kan öka självmordsbenägenhet.

Framtida forskning som jämför CBD och SSRIs effekt på neurogenes kan öppna upp lovande nya vägar för hur vi förstår depression och hur man behandlar den mest effektivt.

Hur kan CBD hjälpa mot ångest?

Brasilianska forskare genomförde en studie på patienter som drabbats av generell social ångest. Efter intag av CBD rapporterade deltagarna en signifikant minskning av ångest. Forskarna validerade patienters subjektiva rapporter genom att utföra hjärnröntgen som visar ett cerebral blodflödesmönster vilket överensstämmer med en ångestdämpande effekt.

I en annan mindre studie fick patienter som lider av social ångest utföra ett simulerat test att tala inför folk. Deltagarna rapporterade betydligt mindre ångest vilket stöddes av data från hjärtfrekvens och blodtryck vilket påverkas av ångest.

Forskare slog fast att
"[CBD] signifikant minskade ångest, kognitiv försämring och obehag i deras talprestanda",
medan placebogruppen upplevde
"högre ångest, kognitiv försämring och obehag".

Avslutande tankar

Resultat av djurstudier hur CBD påverkar hjärnan samt studier på människor, med eller utan ångestsymptom, börjar validera CBDs effekt som en ångestdämpande behandling. Med tanke på de enorma sociala och finansiella kostnaderna för ångestsjukdomar i USA har CBD potentiellt en viktig roll att spela vid behandling av otaliga ångestrelaterade besvär.
Även om det är tydligt att mer forskning, inklusive “large randomized-controls" (RCT), behövs för att undersöka de långsiktiga effekterna och potentialen hos CBD, kan redan nu dess påvisade effektivitet och mycket gynnsamma säkerhetsprofil (särskilt i jämförelse med nuvarande tillgängliga droger) göra det till ett långlivat alternativ eller tillägg till nuvarande tillgängliga preparat.

Referenser
Blessing EM, Steenkamp MM, Manzanares J, Marmar CR. Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics. 2015;12(4):825-36. PDF
Malberg JE, Eisch AJ, Nestler EJ, Duman RS. Chronic antidepressant treatment increases neurogenesis in adult rat hippocampus. J Neurosci. 2000;20(24):9104-10. PDF
Zlebnik NE, Cheer JF. Beyond the CB1 Receptor: Is Cannabidiol the Answer for Disorders of Motivation?. Annu Rev Neurosci. 2016;39:1-17.

​Författare: Jeremy Kossen
Översatt av: Jonas Berdt
Originalartikel: https://www.leafly.com/news/health/cbd-for-treating-anxiety

Hjälp fler...

Dela gärna inlägget så att vi får möjlighet att hjälpa fler må bättre!

Fler artiklar om CBD och
ångest, oro, depression,  stress...

Expertpanelen diskuterar CBD-olja och ångest/oro
Expertpanelen diskuterar CBD-olja och ångest/oro"Uppskattningsvis kan vi hjälpa 80% av de som lider av ångest/oro..."Här är 3 experter på CBD[...]
Hur cannabidiol (CBD) kan användas vid behandling av ångest
Även om vi normalt sett inte ser ångest som något önskvärt är det faktiskt ett adekvat sätt att hjälpa oss[...]
Från ångest och depression till att kunna ta ett vanligt arbete
Jag är en kille som precis fyllt 24. I hela mitt liv har jag känt mig annorlunda. Först i tonåren[...]
CBD-olja och stress
Länkar till sidor och forskning om stress och CBD . informationen är från  http://www.projectcbd.org/Denna informationen är till för att du själv[...]
CBD-olja och oro
Här är en bra video där 3 CBD-experter pratar om CBD-olja och ångest/oro.​Länkarna nedan är till sidor och forskning om[...]
CBD-olja och depression
Endocannabinoid system dysfunction in mood and related disorders (PubMed) Antidepressant-Like and Anxiolytic-Like Effects of Cannabidiol: A Chemical Compound of Cannabis[...]

Click Here to Leave a Comment Below

Bodil - 13 juni, 2017 Reply

Hej!
Tyvärr visade det sig att jag är allergisk mot CBD olja. Fick nässelutslag och ödem vid ögonen! Tror verkligen annars på denna olja! Har ni hört om fler som fått allergiska reaktioner?
Med vänlig hälsning, Bodil

  Jesper Lindén - 13 juni, 2017 Reply

  Hej Bodil!
  Vet att jag läst om någon mer som fått allergisk reaktion men har tyvärr ingen fakta eller statistik på det. Oljan kommer ju från en växt så visst finns den risken, men det är ingenting som är vanligt. Tråkigt att du får den reaktionen.

Vivianne - 13 juni, 2017 Reply

Hej, jag undrar om jag ska trappa ut min Setralinbehandling när jag står på cbd oljan?

jerry - 13 juni, 2017 Reply

Undrar om doceringen och om man ska ta oljan under en längre period eller endast vid behov. Antidepressiva börjar verka först efter några veckor, hur är det med cbd oljan?

  Jesper Lindén - 14 juni, 2017 Reply

  Hej Jerry!
  Rekommenderar att du tittar på filmerna (här på cbdolja.com) om Endocannabinoida systemet och hur CBD fungerar i kroppen.
  CBD i sig stärker “bara” kroppens egna system. Du bör alltså ta droppar under en längre period. Vissa känner skillnad efter bara ett par dagar medan andra inte känner någonting förrän efter 4-6 veckor. Det är alltså inget direktverkande preparat. Så lite tålamod och att testa sig fram till rätt dosering är det som krävs. Doceringen är också väldigt individuell och tyvärr går det inte att beräkna eller mäta fram i förväg.
  Lycka till och hoppas det ger bra resultat för dig.
  /Jesper

Malin - 19 juni, 2017 Reply

Hej. Kan jag kombinsera oljan med de nuvarande medicinerna jag har, antidepressiva oxh balanserande mediviner? MV Malin Lidén

KEVIN - 12 september, 2017 Reply

Ok, killar, gubbar, damer, kvinnor, etc.

Bakgrund:
Deprimerad med ångest 4 år i sträck, med återkommande självmordstankar. Tvångsinlagd på 2 gånger. Första gången blev jag påtvingad ECT (Electroconvulsive therapy); Helt brutala metoder som borde vara OLAGLIGT här i Sverige.

Slutade röka cannabis 2016 oktober

Ingen medicin har hjälp mig tidigare:
Theralen
SSRI
Immovan (lyckades nästan döda mig själv pga överdos 2 gånger)
Propavan
Oxascand
Sertlarin

Kommer inte ihåg alla namn på alla ångestdämpande jag tagit. Känner mig som resistent mot all medicin inprincip. Det var också därför dom tvingade på mig ECT. För inga mediciner hjälpte mig och jag var självmordsbenägen. 🙂 (Hatar fortfarande den kaxiga läkaren som tvingade på mig ECT. Psykopater ska inte vara doktorer…)

I vilket fall, vi är här för att förändra världen, och idag Sverige.

Jag har goda nyheter.

Ska vara 100% ärlig, drack 50ml (en hel flaska) CBD-olja:
– Min depression var borta
– Jag förstod hur folk såg på mig som var självmordsbenägen. Jag förstod att “normala” (vad är normalt?) människor mådde såhär bra. Vem skulle inte tycka det var konstigt att vara självmords benägen när man mådde såhär BRA? Ska aldrig mer döma, men förstå människor istället.
– Föreställ dig att ditt liv är som en gammal tv-apparat från 60 talet när du är deprimerad. CBD-oljan gjorde den depressionen till en 4K Ultra HD TV.

CBD är redan lagligt, men om du läser detta så vill jag bara säga:
1. Pröva oljan, var inte rädd att “överdosera”, för ingen har någonsin dött. Och “snoop dogs” (motsvarande) dos av detta är typ 70 sånna flaskor på en dag. Han lever fortfarande!
2. Våga prata om detta, vi måste våga prata om det. Det är så detta sprids och accepteras. Du har yttrandefrihet, om du känner att du inte kan prata om detta, fråga dig själv då om du lever i nazi-Tyskland eller i Sverige.
3. Din åsikt gör skillnad, så gör som jag, lämna en kommentar. Jag är bara en tönt, med depression och själv(iska)mordankar. Tänk på hur många liv du kan rädda. Kanske kan du till och med rädda mitt liv. Jag önskar du stod vid min sida, och tillsammans kan vi göra något detta samhälle som demoniserar och kriminaliserar människor som bara vill må BRA! <3

Det var allt! Tack du som läste! 🙂

Leave a Reply: