25 september, 2017

Europeiska Industrihampa föreningens rapport 2017, om CBD och THC

EIHA ger här sin syn på hur produkter från Industrihampa bör klassificeras. Man förklarar att den här typen av produkter, som används i hälsosyfte (ej narkotiskt syfte), just nu växer med en enorm kraft runt om i världen. Det vore ett stort misstag om Europa, genom sina nuvarande strikta narkotikalagar, skulle hindrar folk i Europa att få må bra.

Förslaget är att klassa allting som understiger 0,3% THC som livsmedel (hälsokost). Det är den mängd THC som naturligt finns i Industrihampa. Det är en mycket liten mängd och kan aldrig användas i narkotiskt syfte.

Läs hela rapporten här:

OBS! Se till att sprida den här informationen vidare så att våra beslutsfattare även här i Sverige förstår att det är skillnad på Cannabis som används i narkotiskt syfte och Industrihampa som används som hälsokost.
Vi måste hjälpas åt att få upp ögonen för skillnaden innan det tas ett beslut utifrån okunskap.

Hjälp fler...

Dela gärna inlägget så att vi får möjlighet att hjälpa fler må bättre!

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: