Malou efter 10 – inslag om medicinsk Cannabis

Mycket intressant inslag från Malou efter 10 om CBD-olja och medicinsk Cannabis.
Det är redan tusentals personer som använder CBD-produkter här i Sverige och upplever att det har en mycket positiv effekt.
Tyvärr vilar en stor okunskap och många förutfattade meningar som ett tungt täcke över den här typen av behandlingar.
Men nu verkar det som att folk börjar vakna och verkligen förstå att CBD (och Cannabis i medicinskt syfte) inte är samma sak som den Cannabis man använder i berusningssyfte.

Det som också är intressant är att läkarna, som uttalar sig i slutet av inslaget, påpekar att rädslan för Cannabis ofta är obefogad och att det dagligen, utan att tveka, skrivs ut läkemedel som är betydligt farligare och i många fall bevisligen beroendeframkallande. 
Man nämner t.ex. läkemedel gjorda på opiater, Metamfetamin eller Alvedon.

Klicka för att Se inslaget!

Hjälp fler...

Dela gärna inlägget så att vi får möjlighet att hjälpa fler må bättre!

För ordningens skull...
Eftersom CBD-olja ännu inte är klassat som läkemedel får vi aldrig påstå att det botar någon sjukdom. Vi upplyser och informerar om studier och forskning samt delar med oss av uttalanden/upplevelser från personer som använder CBD olja. Du dra sedan dina egna slutsater och gör din egen bedömning. 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: