Vi har genomfört Sveriges största kundundersökning om CBD olja.

Det är riktigt fascinerande läsning om hur CBD olja påverkar (eller i vissa fall inte påverkar) våra kroppar!

Det florerar många rykten om CBD oljans verkan eller inte verkan, och tyvärr fanns ingen bra sammanställning eller verklig undersökning. Vi lät därför personer, med olika typer av symptom och åkommor, få testa CBD olja (från Scandinavian Hemp) under en period.

Vi ville ta reda på hur vanliga personer upplever oljan och vilket resultat de får.

Närmare 1000 personer visade sitt intresse och ville testa CBD dropparna. Vi bad testpersonerna skriva en rad till oss och berätta om sina upplevelser.

I den här rapporten publicerar vi berättelser från testpersonerna, ordagrant så som personerna själva skrivit till oss.

Vi skickar rapporten till dig.

Rapporten skickas i digitalt format.