CBD olja skulle kunna få många människor att må mycket bättre, vara gladare och känna sig mer harmoniska. Se filmerna så kommer du snart att förstå varför CBD har kallats en av vår tids största medicinska upptäckter. Det finns till och med de som jämför det med upptäckten av antibiotika. Väldigt fascinerande! 

Se filmerna...

Om CBD olja

Hur kroppen kan läka sig själv...


Film 2

Sprid budskapet och hjälp andra...

CBD olja är en olja som utvinns av industrihampa. En växt som odlas framförallt i Europa och även i Sverige. Till skillnad från cannabis olja innehåller CBD olja ingen THC (eller väldigt lite, under 0,2%). Det är THC som ger psykoaktiva effekter och är anledningen till att man blir ”hög” när man röker cannabis. Cannabidiol (CBD) har ingen psykoaktiv effekt som THC har.

CBD olja har länge studerats av vetenskapen men det är först nu på senare tid som intresset har växt. Det finns en mängd vetenskapliga artiklar och publikationer på nätet om man söker på "CBD oil" eller "cannabidiol". Här i Sverige är i skrivande stund intresset ganska litet men det väntas öka enormt när de fantastiska hälsoeffekterna av CBD oljan blir vanligare kännedom.

Industrihampan odlas oftast utan konstgödning eller besprutning eftersom den är väldigt tålig och har en mängd inbyggda skydd mot ohyra och sjukdomar. Därför behöver du inte vara rädd att få i dig bekämpningsmedel eller andra gifter när du tar din CBD olja.

CBD olja


Hur verkar CBD oljan?

Det finns massor av forskning som bedrivs på cannabidiol (CBD olja) och hur den påverkar det mänskliga systemet, vi kommer därför bara att hålla oss på en enklare och mer överskådlig nivå här på hemsidan. Vi lär oss fortfarande själva mer och mer om CBD olja  varje dag och vad vi har lärt oss hittills CBD och andra cannabinoider, är redan överväldigande.

Först och främst är det viktigt att veta att vi alla har vad som kallas det endocannabinioda systemet. Vi producerar naturligt olika endocannabinoider i våra kroppar, vilket sker helt utan konsumtion eller användning av cannabis och hampaprodukter. Detta interna "cannabis-system" har utvecklats hos människan under mycket lång tid.

Vi har två stora cannabisreceptorer i kroppen, CB1 och CB2. Dessa receptorer finns i hjärnan, i hela nervsystemet, samt i alla viktiga organ. De flesta cannabinoider binder sig till dessa receptorer. CBD agerar dock på ett unikt sätt genom att den inte nödvändigtvis har en interaktion med eller binder sig till någon av dessa receptorer. Vad som istället verkar hända är att CBD olja stimulerar produktionen av våra egna interna endocannabinoider. Istället för att binda specifikt till dessa receptorer verkar alltså CBD olja för att stimulera hela vårt endocannabinoida system och främja vår hälsa. Konsekvenserna av vad det kan innebära för oss är enorma.
Enligt vad vi hört, från till synes tillförlitliga källor, är att det endocannabinoida systemet intimt är kopplat till nerv- och immunsystemet och spelar en avgörande roll i att båda fungerar väl.

Cannabidiol (CBD) har en mycket låg påverkan på CB1- och CB2-receptorerna och fungerar istället som en indirekt antagonist av receptorernas agonister.

CBD olja har också visat sig fungera som en agonist för vår serotoninreceptor 5-HT1A och stimulerar alltså dess antidepressiva, ångestdämpande och nervskyddande effekter.

CBD olja är även en allosterisk modulator av opioidreceptorer vilket betyder att det samverkar med våra hjärnors smärtstillande och lugnande funktioner.

CBD's farmakologiska effekter har visat sig fungera som agonist även för PPAR-receptorerna och stimulerar intracellulär kalciumfrisättning, vilket är effektivt mot de neurologiska sjukdomarna Alzheimers, Huntingtons och Parkinsons.

Det endocannabinoida systemet

Endocannabinoider är naturligt förekommande föreningar som finns i den mänskliga kroppen. De har varit där i 600.000 år eller längre men vi har aldrig tidigare lagt märke till det! En av de märkliga sakerna med endocannabinoider är deras slående likhet med de aktiva ingredienserna i hampa som kallas phytocannabinoider. Det var forskarnas nyfikenhet att förstå den exakta mekanismen genom vilken cannabis verkar i kroppen som ledde till upptäckten av det endocannabinoida systemet, för lite mer än ett decennium sedan.

Vetenskapen om det endocannabinoida systemet har utvecklats väldigt mycket under de senaste åren. Medvetenheten om att endocannabinoidsystemet är det största systemet för signalsubstanser i den mänskliga kroppen är stor. Det reglerar avkoppling, aptit, sömn, minne, och som noterats av den italienska vetenskapsmannen Vincenzo Di Marzo, även vårt immunförsvar.

Cannabinoider främjar homeostas, alltså upprätthållandet av en stabil inre miljö, på varje nivå av biologiskt liv - från subcellulära nivåer till hela organismen. De endocannabinoider som finns naturligt i bröstmjölk är avgörande för korrekt mänsklig utveckling och har nästan identiska effekter som cannabinoider som finns i hampa.

För bra för att vara sant?

Om bara 10% av vad forskarna säger om CBD olja är sant, så är det en upptäckt med betydelse likartad upptäckten av antibiotika. Mängder av seriösa vetenskapliga studier i Europa har pekat på att CBD olja har nästan oöverträffad helande påverkan på en variation av symtom.